Sprawozdanie 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie 3 - strona 1 Sprawozdanie 3 - strona 2 Sprawozdanie 3 - strona 3

Fragment notatki:1. Wstęp teoretyczny

Dla potrzeb nauki i techniki duże znaczenie ma dostarczenie różnorodnych, obiektywnych i możliwie dokładnych danych liczbowych, charakteryzujących człowieka, gdyż jest to sprzężone z procesem projektowania całego świata przedmiotów składających się na materialne otoczenie człowieka. Zastosowanie danych antropometrycznych w procesie projektowania jest jednym z podstawowych czynników zapobiegających występowaniu różnych uciążliwości lub zmęczeniu użytkowników wyrobów.

2. Cel doświadczenia

Celem doświadczenia jest zapoznanie studentów z metodami i sposobami pomiaru niektórych cech antropometrycznych człowieka, stosowanymi w pomiarach antropometrycznych przyrządami, tablicami antropometrycznymi i możliwościami ich wykorzystania.

WZ ZiIP II rok
2008/09
semestr letni
Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka
Data wykonania
ćwiczenia:
13.03.09r
Grupa lab.: 2
Wykonujący ćwiczenie:
Chłosta Katarzyna
Chojnacka Olga
Dąbrowska Aleksandra
Badanie wybranych cech antropometrycznych. Pomiar cięgów w pozycji stojącej.
Ocena:
................
Wstęp teoretyczny
Dla potrzeb nauki i techniki duże znaczenie ma dostarczenie różnorodnych, obiektywnych i możliwie dokładnych danych liczbowych, charakteryzujących człowieka, gdyż jest to sprzężone z procesem projektowania całego świata przedmiotów składających się na materialne otoczenie człowieka. Zastosowanie danych antropometrycznych w procesie projektowania jest jednym z podstawowych czynników zapobiegających występowaniu różnych uciążliwości lub zmęczeniu użytkowników wyrobów.
Cel doświadczenia
Celem doświadczenia jest zapoznanie studentów z metodami i sposobami pomiaru niektórych cech antropometrycznych człowieka, stosowanymi w pomiarach antropometrycznych przyrządami, tablicami antropometrycznymi i możliwościami ich wykorzystania.
Przyrządy
Pręt, flamaster, tablica pomiarowa, metr.
Opis doświadczenia
Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia należy przeanalizować tablicę pomiarową (planszę), znaleźć w atlasie nazwy cech mierzonych oraz opracować dokładny sposób wykonania pomiaru, aby zapewnić powtarzalność warunków pomiaru.
Pomiary, które należy wykonać podczas przeprowadzania doświadczenia:
L.p.
Pomiar
Opis pomiaru
1.
Zasięg przedni przy ręce wyprostowanej
Odległość od stycznej do pleców do wierzchołka palca środkowego ręki wyciągniętej ku przodowi.
2.
Zasięg przedni do osi chwytu ręki
Odległość od stycznej do pleców do osi uchwytu trzymanego w ręce wyciągniętej ku przodowi.
3.
Zasięg boczny przy ręce wyprostowanej
Połowa odległości między wierzchołkami środkowych palców obu rąk wyciągniętych na boki.
4.
Zasięg boczny do osi chwytu ręki
Połowa odległości między osiami uchwytów trzymanych w rękach wyciągniętych na boki.
5.
Zasięg górny przy wspięciu na palce
Odległość od podstawy do wierzchołka palca środkowego ręki uniesionej ku górze przy wspięciu na palcach.
6.
Zasięg górny przy ręce wyprostowanej
Odległość od podstawy do wierzchołka palca środkowego ręki uniesionej ku górze.
7.
Zasięg górny do osi chwytu ręki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz