Sprawdzenei teodolitu i pomiar kątów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenei teodolitu i pomiar kątów - strona 1 Sprawdzenei teodolitu i pomiar kątów - strona 2 Sprawdzenei teodolitu i pomiar kątów - strona 3

Fragment notatki:

Temat:  Sprawdzenie teodolitu i pomiar kątów Teoria I 1. Budowa niwelatora libellowego - urządzenia do pomiaru różnicy wysokości pomiędzy  punktami. • spodarka (3 śruby poziomujące) • limbus (kąty poziome) • alidada (część obracalna) • luneta • libella (rurkowa, okrągła) • śruby: • zaciskowa - unieruchomienie alidady • elewacyjna - pochylanie lunety, libelli w płaszczyźnie poziomej • korekcyjne - libelli okrągłej, niwelacyjnej i krzyża nitek ustawcze (poziomujące). 2. Warunki geometryczne niwelatora libelowego. Niwelator jest zrektyfikowany jeżeli spełnione są następujące warunki : • oś libelli niwelacyjnej „l” jest prostopadła do osi instrumentu „i” („l”⊥ „i”) • płaszczyzna główna libeli okrągłej „Ql” jest prostopadła do osi instrumentu „i”  („Ql” ⊥ „i”) • pozioma   nitka   siatki   celowniczej   „n1”   jest   prostopadła   do   osi   instrumentu   „i”  („n1” ⊥„i”) i do pionowej nitki siatki celowniczej „n2” („n1”⊥ „n2”) • oś libelli niwelacyjnej „l” równoległa do osi celowej „c”       („l” II „c”) Oś libeli rurkowej „l” Śruba elewacyjna Płaszczyzna główna    libeli  okrągłej Libela   okrągła Oś pionowa „i” Śruby poziomujące ustawcze Przegub Libela rurkowa Oś celowa „c” Spodarka Głowica statywu Okular W celu sprawdzenia „l” równoległe do „c” należy np. dokonać podwójnej niwelacji  (między dwoma stałymi punktami). Trzeba zatem ustawić niwelator w takiej samej odległości  od dwóch łat ustawionych na podstawkach (żabkach), poziomujemy instrument i dokonujemy  odczyty z każdej z łat (O1 i O2). Ewentualne wychylenie libelli niwelacyjnej usuwamy śrubą  elewacyjną.  Ponieważ  odległość  niwelatora  od  łat  jest  taka sama zatem różnica wysokości między A i B jest pozbawiona błędu:  ∆h1 = O1 - O2 Następnie ustawiamy niwelator blisko jednej łaty (2 - 3 m) i ponownie po zpoziomowaniu  dokonujemy odczytów (O1’ i O2’). Obliczamy różnicę wysokości między punktami A i B . ∆h2 = O1’ – O2’  Jeżeli   ∆h1=∆h2 to nie ma błędu nierównoległości osi celowej do osi libelli. W przeciwnym  razie błąd należy usunąć. Teoria II Zasada niwelacji geometrycznej polega na wytyczeniu poziomej płaszczyzny i odmierzeniu  od niej odcinków a i b do punktów A i   B, których różnicę wysokości mamy wyznaczyć. Różnicę wysokości                                     ∆MAB = a – b = HB - HA   Różnicę wysokości można wykonać dwoma metodami: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz