Sprawdzanie praw gazu doskonałego - Ruch postępowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzanie praw gazu doskonałego - Ruch postępowy - strona 1 Sprawdzanie praw gazu doskonałego - Ruch postępowy - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenie 11.  Sprawdzanie praw gazu doskonałego. Gaz   doskonały   to   zbiór   jednakowych   cząsteczek   znajdujących   się   w  bezwładnym ruchu. Objętość tych cząsteczek jest zaniedbywalnie małą częścią  objętości zajmowanej przez gaz. Między cząsteczkami nie działają siły przycią- gające,   a   siły   odpychające   występują   tylko   w   czasie   trwania   zderzenia.  Zderzenia cząsteczek  są doskonale sprężyste. Między zderzeniami  cząsteczki  poruszają się ze stałą prędkością. Ciśnienie wywierane przez gaz na ściany naczynia jest wynikiem bombar- dowania   przez   cząsteczki  gazu.  Teoria  kinetyczno-molekularna  wykazuje,  że  ciśnienie gazu można zapisać wzorem: p = ⅔n•ω = n•k•T gdzie: n – liczba cząsteczek w jednostce objętości; ω – średnia energia kinetyczna cząsteczek; k – stała Boltzmanna; T – temperatura bezwzględna. Energia   kinetyczna   ruchu   postępowego   cząsteczek   gazu   jest   wprost  proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej. Stan   termiczny   danej   masy   gazu   można   scharakteryzować   trzema  parametrami: temperaturą T, ciśnieniem p i objętością V. Parametry te mogą się  zmieniać w szerokich granicach i są wzajemnie zależne. Zmiany parametrów  określających stan gazu nazywa się przemianami gazowymi: • przemiana izotermiczna – ciśnienie p danej masy gazu w stałej temperaturze  T=const jest odwrotnie proporcjonalne do objętości V gazu; • przemiana izobaryczna – objętość V danej masy gazu pod stałym ciśnieniem  p=const zmienia się liniowo z temperaturą T; • przemiana   izochoryczna   –   ciśnienie   danej   masy   gazu   będącej   w   stałej  objętości V=const zmienia się liniowo z temperaturą T; • przemiana adiabatyczna – przebiega w warunkach idealnej izolacji cieplnej. Zad 11A.  Sprawdzenia prawa Boyle’a-Mariotte’a (przemiana izotermiczna) Przy   otwartym   kranie   K   ustawiam   rurki   na   tej   samej   wysokości.  Zamykam kran K. Odczytuję objętość V0  powietrza nad rtęcią w lewej rurce  oraz ciśnienie atmosferyczne pa = 756 mm Hg. Podnoszę otwarte ramię do góry  i odczytuję  objętość  V powietrza w rurce oraz  różnicę  poziomów  rtęci  h w  otwartej i zamkniętej rurce. Wyniki umieszczone są w tabeli. h [mm] 32 45 75 90 V [cm3] 19,7 19,3 18,8 18,4 p [mm Hg] 788 801 831 846 Ciśnienie powietrza w zamkniętej rurce obliczam ze wzoru: p = pa + h Wykres p = f(V) dostarczony na kartce papieru milimetrowego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz