Sprawdzanie metody Malusa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 6104
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzanie metody Malusa - omówienie - strona 1 Sprawdzanie metody Malusa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

  1 Ćwiczenie 45  Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu światła  spolaryzowanego  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Światło jako fala elektromagnetyczna.  2.  Polaryzacja fali.  3.  Polaryzatory.  4.  Wielkości fotometryczne.  II. Wprowadzenie    Badanie stanu spolaryzowania wiązki  światła odbywać się może za pomocą  układu składającego się z dwóch ośrodków polaryzujących zwanych polaryzatorem  i analizatorem. Po przejściu przez polaryzator światło jest liniowo spolaryzowane.  Kolejno,  światło przechodząc przez analizator jest ponownie polaryzowane liniowo.  Konsekwencją takiego stanu spolaryzowania wiązki  świetlnej jest zmiana jego  natężenia po przejściu przez układ polaryzator-analizator. Zależność  tę opisuje prawo  Malusa:    α 2 cos o I I =                       (1)  gdzie: I - natężenie światła opuszczającego analizator,  o I - natężenie  światła padającego na analizator lub przechodzącego przez  analizator wtedy, gdy  0 = α ,    α  - kąt zawarty między osiami głównymi polaryzatora i analizatora.    1 2 3 4 5   Rys. 1. Układ pomiarowy do sprawdzania prawa Malusa   W  skład układu do eksperymentalnego sprawdzania prawa Malusa (rys.1)  wchodzą: zintegrowane stanowisko pomiarowe składające się z ławy optycznej 4,  źródła  światła wraz z polaryzatorem 1, skala kątowa wraz z analizatorem 2, układ  optyczny detektora 3, zasilacz i elektroniczny miernik oświetlenia z wyświetlaczem  cyfrowym 5.  III. Wykonanie ćwiczenia  1.  Włączyć układ pomiarowy.  2.  Ustawić analizator (przez obrót skalą  kątową) tak, aby wskazanie miernika  oświetlenia było jak najmniejsze.  3.  Zmieniając kąt ustawienia skali kątowej odczytywać kolejne wartości oświetlenia  w luksach, wpisując je w odpowiednie miejsca tabeli pomiarowej.    2  4.  Pomiary przeprowadzić dla pełnego kąta płaskiego ( 0 360 ).  5.  Powtórzyć ponownie pomiary dla kilku kątów w celu oszacowania błędu   I ∆ .  Tabela pomiarowa  α    I  spr I   I ∆   max α ∆   obl I   [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]                    6.  Oszacować dokładność odczytu kąta  α ∆ .  Obliczenia  Sporządzić wykres  ) ( I α  w biegunowym układzie współrzędnych. Obliczone z  prawa Malusa   obl I  nanieść na wykres.  W celu dokładniejszego sprawdzenia prawa Malusa sporządzić wykres zależności  natężenia  światła   I  od kąta  α  w układzie kartezjańskim. Oś odciętych przeskalować  według  α 2 cos , tzn. zamiast kąta  α  nanieść na nią wielkość   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz