Spotkanie z żywiołem, odgłosy wody.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spotkanie z żywiołem, odgłosy wody. - strona 1

Fragment notatki:

Schemat ten przewiduje 4 główne etapy na których opierają się zajęcia: zapoznanie się z wodą, poznanie odgłosów wody, dotyku wody i naśladowanie wody. Każdy z tych etapów został dokładnie opisany wraz z analizą celów jakie spełnia.

Agnieszka G
SCENARIUSZ ZAJĘĆ (dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym, ze stosunkowo sprawnymi analizatorami wzroku słuchu i dotyku)
Temat: Spotkanie z żywiołem - ODGŁOSY WODY
1. Zapoznanie z wodą.
Możliwość swobodnego dotykania, chlapania, przelewania...
Cel:
Dziecko poznaje specyficzną strukturę wody (też kształt, kolor i odgłosy). Oswaja się z nią.
Wytworzenie zainteresowania wodą
Rozwijanie percepcji słuchowej wzrokowej i dotykowej
2. Jakie odgłosy może wydawać woda?
2a. Mamy miskę z wodą, kubek i pipetę.
Terapeuta pokazuje jak można stworzyć niektóre z odgłosów wydawanych przez wodę.
Może towarzyszyć opowiadanie o kapiącym lub odkręconym kranie.
kapiemy pipetą w wolnym tempie
kapiemy pipetą w szybszym tempie
lejemy wodę wąską stróżką z kubka
lejemy wodę z kubka szeroką strugą
Po każdym doświadczeniu dziecko samo próbuje wytworzyć dźwięki wodą według własnych możliwości i chęci. Terapeuta wydaje proste polecenia, w miarę możliwości dziecko wykonuje ćwiczenia samodzielnie, a z czasem automatycznie bez poleceń.
2b. Mamy miskę z wodą i mały ręcznik
Terapeuta pokazuje jak można stworzyć niektóre z odgłosów wydawanych przez wodę. Może towarzyszyć opowiadanie o odkręconym lub kapiącym kranie.
Zamaczamy rącznik w wodzie i trzymamy ręcznik nad miską pozwalając wodzie swobodnie ściec. Woda ścieka szeroką strugą
Woda ścieka wąską strugą
Woda kapie w szybszym tempie
Woda kapie w wolnym tempie
Dziecko samo próbuje wytworzyć dźwięki wodą według własnych możliwości i chęci. Doświadczenie można powtórzyć z większej lub mniejszej odległości nad miską.
Możemy nagrać wytworzona dźwięki (a,b,c,d,e,f,g,h) co przyda nam się do ćwiczenia 4.
Cel:
Rozwijanie percepcji wzrokowej (!), słuchowej i dotykowej
Fiksacja wzroku na kroplach wody, pipecie, strudze wody... Rozwijanie samodzielności
Skupienie uwagi
Rozumienie prostych poleceń - odpowiednia reakcja na polecenia
Ćwiczenie poczucia sprawstwa
3. Dotyk wody.
Powtarzamy ćwiczenia 2. a,b,c,d,e,f,g,h, lejąc wodę na dłonie dziecka (nad miską).
Pozwalamy by dziecko lało wodę na ręce terapeuty.
Możemy wykonywać to ćwiczenie również z różnych odległości.
Jeśli pozwalają na to warunki, można powtórzyć ćwiczenie lejąc wodę na całe ciało.
Cel:
Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej (!)
Fiksacja wzroku Rozwijanie samodzielności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz