Sposoby wykrywania dowodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby wykrywania dowodów - strona 1 Sposoby wykrywania dowodów - strona 2

Fragment notatki:

SPOSOBY WYKRYWANIA DOWODÓW KONTROLA I UTRWALANIE ROZMÓW ( Rozdział 26, Art. 237 - 242 ). 1. kontrola przedprocesowa ( Art. 18 ustawy o Policji, Art. 27 ustawy o ABW i AW )- w ramach czynności operacyjno- rozpoznawczych,, podejmowanych w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw.
Wymaga zgody sądu okręgowego. 2, kontrola procesowa ( w kpk oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 24.06.2003 w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów, delegacja ustawowa- Art. 242 ).
a. kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych ( Art. 237 p. 1 )
b. kontrola i utrwalanie przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną ( Art.241 ). Przesłanki ( fakultatywne ) 1. nastąpiło już wszczęcie postępowania karnego ( Art. 237 p. 1 )
2. tylko w określonym celu ( Art. 237 p. 1 )
a. wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub
b. zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa
3. toczące się postępowanie lub uzasadaniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy przestępstw enumeratywnie wyliczonych w Art. 237 p. 3 ). Zakres podmiotowy ( Art. 237 p. 4 )
a. osoba podejrzana
b. oskarżony ( podejrzany )
c. pokrzywdzony
d. inna osoba, z którą może skontaktować się oskarżony
e. inna osoba, która może mieć związek ze sprawcą lub grożącym przestępstwem. Organ właściwy 1. sąd, na wniosek prokuratora ( Art. 237 p. 1 )
2. prokurator- w wypadkach niecierpiących zwłoki ( Art. 237 p. 2 )
- obowiązany jest w terminie 3 dni zwrócić się do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia
- sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron Czas trwania a. Zasada : maksymalnie 3 miesiące ( Art. 238 p. 1 )
b. Wyjątek : możliwość jednorazowego przedłużenia, na dalsze 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionym wypadku Forma Postanowienie
Jego ogłoszenie osobie, której dotyczy, może być odroczone na czas niezbędny ze względu na dobro sprawy, nie później niż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania ( Art. 239 ). Zaskarżalność ( chodzi o każde postanowienie w przedmiocie kontroli i utrwalania ).
Tak- zażaleniem ( Art. 240 )- osoba, które postanowienie dotyczy, może domagać się zbadania:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz