Sposób prowadzenia czynności procesowych z udziałem świadka incognito-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób prowadzenia czynności procesowych z udziałem świadka incognito-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw sposób prowadzenia czynności procesowych z udziałem świadka incognito, np. przesłuchania, okazania, konfrontacji. O utajnieniu danych osobowych świadka postanawia sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator i tylko te organy mają dostęp do danych umożliwiających poznanie tożsamości świadka, chyba, że zachodzi konieczność umożliwienia dostępu do nich również funkcjonariuszowi policji, prowadzącemu postępowanie (art. 184 & 2). Protokoły zeznań świadka wolno udostępnić oskarżonemu i obrońcy tylko w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości świadka (art.184 &2 zd. II). Sporządzone są z zachowaniem bezosobowej formy wypowiedzi świadka, aby ukryć jego płeć. Świadka incognito przesłuchuje prokurator, a także sąd, który może zlecić wykonanie tej czynności sędziemu wyznaczonemu ze swojego składu - w miejscu i w sposób zapewniający zachowanie w tajemnicy tożsamości świadka (art. 184 & 3). Może to odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu, poza salą rozpraw, czy też poza budynkiem sądu (prokuratury). Art. 184 & 4 stanowi, że przesłuchanie świadka z udziałem oskarżonego lub obrońcy może być przeprowadzone tylko w takich warunkach, które wyłączają możliwość ujawnienia tożsamości świadka. Trzeba to przesłuchanie tak przeprowadzić (np. za pośrednictwem kamery wideo ze zniekształceniem głosu, z pominięciem danych identyfikujących świadka), aby nie powstało niebezpieczeństwo ujawnienia tożsamości świadka. Jeżeli nie można zapewnić takich warunków, świadek anonimowy powinien być przesłuchiwany oddzielnie, a pytania obrony będą mu wówczas przekazywane za pośrednictwem przesłuchującego, który powinien w odpisie protokołu przesłuchania dla obrony pominąć wszelkie informacje w odpowiedziach świadka mogące ujawnić jego tożsamość. Szczegółowe warunki techniczne przesłuchania świadka anonimowego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (art. 184 & 6). Świadka anonimowego nie konfrontuje się z innymi źródłami osobowymi (art. 172 za.II). Okazanie - (art.173 & 2) w razie potrzeby można przeprowadzić tak, aby wyłączyć możliwość rozpoznania osoby przesłuchiwanej przez osobę rozpoznawaną. Anonimowość gwarantuje do końca tylko wynik negatywny rozpoznania. Jeżeli rozpoznanie będzie skuteczne, osobę przesłuchiwaną (w praktyce najczęściej postronnego świadka zdarzenia lub pokrzywdzonego) trzeba będzie ujawnić, chyba że zapadnie postanowienie o przesłuchaniu świadka w roli świadka incognito (art. 184). Z okazania zawsze spisuje się protokół (art. 143 & 1 pkt 5).


(…)


Przedstaw sposób prowadzenia czynności procesowych z udziałem świadka incognito, np. przesłuchania, okazania, konfrontacji.
O utajnieniu danych osobowych świadka postanawia sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator i tylko te organy mają dostęp do danych umożliwiających poznanie tożsamości świadka, chyba, że zachodzi konieczność umożliwienia dostępu do nich również funkcjonariuszowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz