Spółki Z O.O.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki Z O.O. - strona 1 Spółki Z O.O. - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 5
SPÓŁKI Z O.O. Spółki są zobowiązane do podwyższania kapitału zakładowego, dzieli się na udziały równe albo różne, udziały - nie mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, jeżeli udział jest obejmowany za cenę wyższą od nominalnej to różnica idzie na kapitał zakładowy, Kapitał zakładowy - w spółce z o.o. nie jest obowiązkowy tzn. ma charakter fakultatywny(może być ale nie musi), wkłady na porycie tego kapitału powinny być w całości wniesione przed zarejestrowaniem spółki lub podwyższenia kapitału spółki. W spółce z o.o. mogą być udziały uprzywilejowane , przywilej ten może dotyczyć: *prawa do dywidendy (dywidenda uprzywilejowana może być większa od normalnej o 50%), *może dotyczyć siły głosu (max 3 głosy), *przywilej dotyczący pierwszeństwa podziału majątku likwidowanej spółki. Dopłaty - umowa spółki z o.o. może obowiązywać wspólników do wnoszenia dopłat, a wysokość i terminy dopłat wynikają z uchwał wspólników. Dopłaty powinny być wnoszone przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Prawo podatkowe mówi, że dopłaty nie są przychodem do opodatkowania, że są wnoszone zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Wnoszone niezgodnie z kodeksem rodzą obowiązek podatkowy. Dopłaty mogą mieć charakter bezzwrotny lub zwrotny. Dopłaty nie dają prawa do odsetek. Sposoby podwyższania kapitału zakładowego: 1) podwyższenie kapitałów własnych spółki polega na przeznaczeniu na kapitał zakładowy kapitału zapasowego, rezerwowych czy wyniku netto danego roku, rozwiązanie to nie zwiększa sumy, zmienia się tylko struktura i rodzi obowiązek podatkowy-opłata taka jak przy wpłacie dywidendy, rozwiązanie to oznacza zwiększenie wartości nominalnej udziałów przez nowych udziałowców, ale bez zapłaty tzn. nie wnoszą dodatkowego kapitału, 2) objęcie nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników związanych z wpłatami z ich strony albo przyjęcia wspólników nowych. Spółka z o.o. nie może nabywać własnych udziałów, wyjątek to: nabycie w drodze egzekucji z tytułu zaspokojenia roszczeń spółki których nie może zaspokoić z innych składników majątku wspólnika. Jeżeli strata danego roku przewyższa sumę kapitałów rezerwowych (rezerwowych tym zapasowego) oraz połowę zakładowego zarząd jest zobowiązany zwołać zgromadzenie wspólników w celu podjęcia decyzji co do dalszych losów spółki. SPÓŁ DZIELNIE : Z punktu widzenia prawa wysokość fundusze udziałowego jest dowolna. Składa się z udziałów wnoszonych przez udziałowców. Statut określa min udział jednego członka, ale z reguły może obejmować więcej udziałów. W spółdzielni fundusz zasobowy jest obowiązkowy. Ma służyć pokryciu ewentualnych strat bilansowych., a źródło funduszu zasobowego tj. wpisowe wnoszone przez spółdzielców, spółdzielców inne źródła to: - zysk netto (co najmniej 5% na fundusz, tak długo dopóki nie zrówna się ona z obowiązkowymi udziałami wniesionymi przez spółdzielców).

(…)

… przekazana do wykorzystania gospodarczego temu przedsiębiorstwu. Izby skarbowe prowadzą rejestr funduszy założycielskich przedsiębiorstw państwowych oraz zmian tych funduszy. Zwiększenia tego funduszu: 1)dotacje z budżetu państwa na powiększenie majątku trwałego, 2)składniki majątku trwałego przekazane decyzją organu założycielskiego z innych przedsiębiorstw przekazujące zmniejsza swój fundusz założycielski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz