Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - strona 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - strona 3

Fragment notatki:


SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczana jest do spółek kapitałowych i uregulowana została w kodeksie handlowym - art. 158-306. Obecna treść art. 158 § l kh dopuszcza możliwość tworzenia spółki przez jedna lub więcej osób, o ile ustawy nie zawierają ograniczeń. Wspólnikami (założycielami) spółki mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Nie może wspólnikiem być spółka cywilna ze względu na brak podmiotowości prawnej. Ponadto w przypadku tworzenia jednoosobowej spółki z.o.o. wspólnikiem nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o. Spółka z o.o. tworzona jest w celach gospodarczych, o ile ustawa nie przewiduje ograniczeń.
Takie ograniczenia istnieją co do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej czy banków, dla
których właściwą formą organizacyjno prawną jest spółka akcyjna. Cel gospodarczy spółki z.o.o. należy interpretować szerzej jak to ma miejsce w przypadku spółki jawnej, której celem gospodarczym jest wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa w większym rozmiarze. Cel gospodarczy nie musi oznaczać wyłącznie celu zarobkowego, co oznacza możliwość wykorzystania formy spółki z o.o. do kierowania wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi kilku podmiotów gospodarczych. W związku z tym forma spółki z o.o. nie może być wykorzystana do prowadzenia działalności kulturalnej, politycznej, charytatywnej, która może być prowadzona przez spółki akcyjne z braku ograniczeń ustawowych.
Założenie spółki z o.o. W myśl art. 160 kh do powstania spółki konieczne jest:
zawarcie umowy spółki (aktu założycielskiego),
wniesienie przez wspólników całego kapitału zakładowego ustanowienie władz spółki wpis do rejestru handlowego
Umowa spółki W zależności od ilości osób zakładających spółkę z o.o. akt kreujący spółkę przybiera formę umowy spółki lub aktu założycielskiego jednoosobowej spółki z o.o.
Umowa spółki jak i akt założycielski dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego .
Założyciele mogą działać bezpośrednio lub przez pełnomocników, którym pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki (aktu założycielskiego) zostało udzielone również w formie aktu notarialnego. Art. 162 § 2 kh wymaga, aby umowa spółki (akt założycielski) zawierała określenie:
- firmy i siedzibę spółki,
- przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
- czasu jej trwania,
- wysokość kapitału zakładowego,
- czy wspólnik może mieć jeden tylko, czy większą ilość udziałów,
- ilość i wysokość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.


(…)

… z o. o.
W spółce z o.o. wyróżniamy trzy rodzaje organów:
l/organ stanowiący - zgromadzenie wspólników
2/ organ zarządzający - zarząd
3/ organy nadzoru - rada nadzorcza
komisja rewizyjna
Organami obowiązkowymi są zgromadzenie wspólników i zarząd. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna są w zasadzie organami fakultatywnymi. Mogą być ustanowione w zależności od woli wspólników Umową może przewidywać istnienie jednego…
…. W sprawach tych pisemne głosowanie jest wyłączone.
Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje się w przypadkach przewidzianych umowa
spółki, przepisami kodeksu handlowego lub gdy organa lub osoby uprawnione do zwoływania
zgromadzeń uznają to za wskazane, np. w myśl art. 226 § 2 kh rada nadzorcza lub komisja rewizyjna mogą zwołać zgromadzenie nadzwyczajne, ilekroć zwołanie uznają za wskazane, a zarząd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz