Spółka cywilna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka cywilna-opracowanie - strona 1 Spółka cywilna-opracowanie - strona 2 Spółka cywilna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA CYWILNA Podstawa prawną jest kodeks cywilny .
Jest wyłącznie umową cywilno-prawną, która nie powoduje powstania żadnego podmiotu.
Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej nie ma zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Nie jest nigdzie rejestrowana.
Spółka ta jest rozszerzeniem indywidualnej działalności gospodarczej . Wspólnicy zawierają umowę spółki kodeksu cywilnego, dlatego muszą się również zarejestrować indywidualnie jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Cała działalność podzielona jest na sferę wewnętrzną (stosunki między wspólnikami - prowadzenie spraw) oraz zewnętrzną (stosunki z „osobami trzecimi” - reprezentacja spółki).
Do jej zawarcia nie jest potrzebne zachowanie formy szczególnej. Forma pisemna została zastrzeżona tylko do celów dowodowych . Umowę zawiera się na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowę można wypowiedzieć.
Przez podpisanie umowy wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia w spólnego celu gospodarczego (który może być zarówno zarobkowy, jak i nie zarobkowy) w sposób określony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Firma - imię i nazwisko lub samo nazwisko, dopisek spółka cywilna, bądź skrót s.c. Dopuszczane dodatkowe oznaczenia, np. rodzaj świadczonych usług.
POSTANOWIENIA UMOWY obowiązkowe:
cel gospodarczy - jednorazowy lub długofalowy; w przypadku źle określonego celu umowę się unieważnia,
oznaczenie wspólników,
siedziba,
czas trwania spółki - oznaczony lub nieoznaczony,
wkłady - rodzaj, wysokość.
fakultatywne
udział w zyskach i stratach,
kwestie dotyczące zarządzania spółką (prowadzenie spraw) i reprezentacja na zewnątrz,
powody rozwiązania spółki.
Umowa spółki musi mieć charakter aktu notarialnego jeśli wkładem jest nieruchomość.
Wspólnikiem może być każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Może nim być również osoba niepełnoletnia, pod warunkiem, że działa poprzez przedstawiciela. Wspólników musi być minimum dwóch.
Majątek spółki jest odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników, każdy wspólnik ma obowiązek wniesienia wkładu. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw zbywalnych albo na świadczeniu usług. Aktywa spółki pochodzące z wkładów oraz powstałe i nabyte w toku jej działalności składają się na majątek ujmowany przez prawo jako tzw. współwłasność łączna (wkłady + dochody + wierzytelności) niepodzielna, bezudziałowa.
Wniesienie wkładu jest jednym ze sposobów współdziałania wspólników, np. poprzez wniesienie własności rzeczy na spółkę (aporty), rzeczy do używania (najem), wkładu pieniężnego lub pracy (świadczenie usług).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz