Społeczność lokalna - omówienie (sem I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczność lokalna - omówienie (sem I) - strona 1 Społeczność lokalna - omówienie (sem I) - strona 2

Fragment notatki:

M. Łoboda, podstawy psychologii i socjologii, Spoleczność lokalna, zbiorowość terytorialna, kapitał społeczny, (sem I)
Społeczność lokalna - zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Mieszkańcy: gminy, małego miasta, dzielnicy, ulicy tworzą społeczność lokalną.
Społeczność lokalna - cechy: *wspólne terytorium *występowanie interakcji społecznych *więzi psychiczne (poczucie wspólnoty z innymi mieszkańcami; szczególny stosunek do terytorium („nasze miejsce”) *zdolność do podejmowania wspólnych działań (rozwiązywania problemów).
Wraz z rozwojem społeczeństwa przemysłowego społeczność lokalna przekształca się w zbiorowość terytorialną.
Zbiorowość terytorialna - skupisko zatomizowanych jednostek o zmiennym składzie (co utrudnia tworzenie się więzi społecznych).
Jednostki w zbiorowości terytorialnej: *bytują obok siebie *zaspokajają swoje potrzeby w obrębie tego samego obszaru geograficznego *(najczęściej) nie czują się związane ani z obszarem ani z sobą nawzajem *mają znacznie silniejsze związki z ludźmi spoza układu, poza układem znajdują się ich grupy odniesienia.
Koncepcja kapitału społecznego wg Roberta Putnama
Kapitał społeczny - sieć spontanicznych więzi i wzajemnego zaufania, stanowiąca warunek dobrego funkcjonowania społeczeństwa nowoczesnego. Znajduje wyraz w samoorganizowaniu się i samorządności, głównie w ramach dobrowolnych stowarzyszeń.
Kapitał społeczny ozn.: *umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji *w celu realizacji wspólnych interesów.
Kapitał społeczny jest niezbędnym elementem społeczeństwa obywatelskiego.
Kapitał społeczny: *jest produktywny *umożliwia osiągnięcie celów, których nie dałoby się osiągnąć gdyby go zabrakło.
Właściwości kapitału społecznego: *jest „zasobem dla jednostek” *wynika z charakteru relacji miedzy jednostkami *zazwyczaj nie daje się wytworzyć na drodze świadomych, zaplanowanych działań.
Jakie korzyści przynosi kapitał społeczny?: *ekonomiczne (sprzyja rozwojowi gospodarczemu; zastępuje inne postaci kapitału) *polityczne (usprawnia funkcjonowanie lokalnych organizacji; pomaga rozwiązywać konkretne problemy).
Źródła lokalnego kapitału społecznego: *tradycja zaangażowania społecznego *pozytywne doświadczenia ze współpracy mieszkańców *lokalni liderzy społeczni *lokalne organizacje społeczne *odpowiednia edukacja.
Tradycyjne stowarzyszenia towarzyszące kapitałowi społecznemu: *grupy afiliowane przy kościołach *stowarzyszenia rodzicielsko - nauczycielskie *chóry amatorskie *towarzystwa wzajemnej pomocy *tradycyjny ruch społeczny *lokalne ligi sportowe. (mają szczególne zasługi w wytwarzaniu kapitału społecznego) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz