spalanie odpadów - omówienie - Produkty procesu spalania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spalanie odpadów - omówienie - Produkty procesu spalania - strona 1 spalanie odpadów - omówienie - Produkty procesu spalania - strona 2

Fragment notatki:

Spalanie odpadów
Spalarnia w Wiedniu -dane
1.
250 śmieciarek dowozi odpady od pn-pt, ale ilość odpadów ma starczyć na cały tydz,
bo ogień nie może wygasnąć
2.
1200t spalonych na dobę
3.
8 Bunkrów po 7000 m3
4.
Temp 800-1400 stopni
5.
Objętość odpadów finalnych 10 razy mniejsza (Żużel i popiół)
6.
Żużel odzyskuje się dla budowy dróg i składowisk na odpady
7.
Generator o mocy 6MV
8.
Podciśnienie zapobiega rozprzestrzenianiu się odoru odpadów
9.
Gazy powstałe: CO, HCl, NO2 każdy po ok. 25%, CO2 spalanie w kotłach (popiół żużel 165 450 t)-oczyszczanie
spalin w E-filtrach (popioły lotne 16445 t)-drugie oczyszczanie spalin met mokrą (gips 1939
t, szlam 992t)
popiół i żużel (165 450 t)-sortowanie i przesiewanie:
- nadziarno -składowisko
- popiół i żużel - bud dróg i budowle podziemne
- złom - hutnictwo
Popioły lotne - nawilżanie i twardnienie - składowisko jedno odpadowe
Gips- składowisko jedno odpadowe
Szlam- składowisko odpadów specjalnych
Met Moltera spalania węgla i śmieci
1.
do 60% niższe nakłady inwestycyjne porównaniu z konwencjonalną spalarnią śmieci
2.
podłączył spalarnie do czynnej elektrowni
3.
zredukowanie CO2 na skutek zastąpienia paliw kopalnych paliwem zregenerowanym
4.
oszczędzanie wolnych powierzchni i likwidacja problemu składowania odpadów
5.
zapobieganie nieprzyjemnym zapachom
6.
wyk energii jest 3x wyższe
proces:
1.
dostawa odpadów samochodami zbierającymi i przygotowanie do spalenia
2.
sprasowanie tego paliwa w kontenerach zbiorczych
3.
transport koleją lub autami do paleniska
4.
opróżnienie kontenerów
5.
termiczne przetwarzanie energii zawartej w odpadach
6.
skierowanie spalin kanałem dymnym do Kotla zakładu energetycznego
7.
wyk energii i odpadów w kotle zakładu energetycznego
pionowe dreny – do odsysania gazów powstałych procesach biologicznych na
składowisku. Połączone są one ze stacją do odgazowywania, pozyskany CH4 i CO2 wyk się
gosp (jako paliwa do wytw prądu, jeśli zawartość metanu wynosi 40%, jeśli ma mniej spala
się go w „świeczce”). Metan musi być wcześniej oczyszczony zanim zostanie spalony w
kotle.
Warstwy uszczelniające- zbiorczy rurociąg z płynnymi substancjami powstałymi na
skutek kontaktu opadów z odpadami komunalnymi
Pod składowiskiem- wyrobisko korytarzowe-skażona woda zbierana z całego składowiska
dostarczona ze zbiorczego rurociągu do odstawczego-lokalna oczyszczalnia wód
Składowisko musi być wodo i gazo szczelne, 3warsty po25 cm z odpowiednio dobranych glin
lub subst glino podobnych, by ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz