Spajalnictwo-gazowe i cięcie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spajalnictwo-gazowe i cięcie - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

I. Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z urządzeniami i techniką spawania gazowego i ciecia
termicznego.
II. Podstawy teoretyczne.
Spawanie gazowe jest to trwałe łączenie elementów metalowych za pomocą płomienia otrzymanego z palnika gazowego. Do otrzymania odpowiedniego płomienia stosuje się następujące gazy palne: acetylen, butan, gaz koksowniczy, metan, wodór oraz niepalne: tlen, powietrze. Ze względu na własności gazów najbardziej ekonomiczna, okazała się mieszanka acetylenu z tlenem, która jest obecnie prawie wyłącznie stosowana.Acetylen (C2H2) otrzymuje się przez działanie wody na karbid w wytwornicach acetylenowych.
CaC2+2H2O=C2H2+Ca(OH)2+1842*103J/kg Acetylen gazowy rozpuszcza się w cieczach np. w wodzie, wodzie wapiennej i acetonie- Rozpuszczony w acetonie może być magazynowany w butlach stalowych pod znacznie wyższym ciśnieniem niz. w stanie wolnym. Jako rozpuszczalnika acetylenu używa się acetonu. Z l kg. acetylenu rozpuszczonego otrzymuje się 0,93m3 acetylenu gazowego przy 288°C i 98' 103 N/m3. Urządzeniami do wytwarzania i przechowywania acetylenu są wytwornice. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z pracą wytwornic, konstrukcje ich podlegają badaniu i dopuszczaniu do użytku przez Organy Dozoru Technicznego. Wytwornice dzielą się w zależności od:
a) wielkości ładunku karbidu na:
• przenośne do 10 kg,
• stałe powyżej 10 kg,
Maksymalnego ciśnienia roboczego na:
• niskociśnieniowe (do 0,01 MPa),
• wysokociśnieniowe (do 0,15 MPa),
Sposobu działania na:
• dopływowe (rys. l), w których woda dopływa do karbidu umieszczonego w szufladach,
• wsypowe (rys.2), w których karbid jest wsypywany do wody porcjami lub ciągłe,
• stykowe (rys.3), w których ładunek karbidu okresowo styka się z woda.
Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3
Wytwornice acetylenowe zależnie od konstrukcji posiadają następujące główne elementy:
• reaktor, w którym następuje reakcja karbidu z woda,
• zbiornik gazu, w którym zbiera się wytworzony w reaktorze acetylen odprowadzeniem go do miejsca użytkowania,
• zbiornik wody reakcyjnej, w którym znajduje się woda przeznaczona do reakcji z karbidem,
• zbiornik wody chłodzącej, w którym znajduje się woda przeznaczona do obniżenia temperatury reaktora i acetylenu,


(…)

… woda uzupełniona jest ze zbiornika 10. Ciśnienie gazu w zbiorniku 4 jest mierzone manometrem 11 a przekroczenie ciśnienia gazu ponad normę otwiera zawór bezpieczeństwa 12, przez który gaz wydostaje się na zewnątrz.
Jednym z ważniejszych elementów wytwornicy jest bezpiecznik wodny. Ma on za zadanie ochron^ wytwornicy przed dopływem tlenu, mieszanki palnej lub płomienia. Bezpieczniki wodne działają na zasadzie hydraulicznych zaworów zwrotnych. W zależności od ciśnienia roboczego i przeznaczenia rozróżnia się bezpieczniki: niskiego ciśnienia do 0,01 MPa o konstrukcji otwartej (rys.5), oraz wysokiego ciśnienia do 0,15 MPa o konstrukcji zamkniętej (rys.6).
Kolejnym elementem wytwornic wysokiego ciśnienia są zawory bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest wypuszczenie nadmiaru gazu (acetylenu) do atmosfery…
… podlegają okresowym badaniom co 5 lat przez UDT. Powinny one być pomalowane na kolor żółty. Z uwagi na niebezpieczeństwo rozpadu acetylenu pod ciśnieniem, butla musi być całkowicie wypełniona masą, porowata, która ma za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się rozpadu acetylenu, spowodowanego czynnikami zewnętrznymi. Masa porowata może być z węgla drzewnego, ziemi okrzemkowej, chlorku i tlenku cynku…
… i oczyszczacze acetylenu,
• osprzęt, do którego zalicza się przede wszystkim: zawory bezpieczeństwa, bezpieczniki acetylenowe, manometry, termometry, reduktory ciśnienia, zawory odcinające i spustowe.
Wytwornice niskiego ciśnienia pracują najczęściej jako wytwornice stałe dopływowe lub wsypowe. W spawalnictwie znajduje one coraz mniejsze zastosowanie. Natomiast wytwornice wysokiego ciśnienia są^ budowane…
….
Przewodność cieplna ciętego metalu powinna być mała.
Palnik do ciecia tlenem składa się z rękojeści palnika do spawania oraz specjalnej końcówki do
cięcia (rys. 13).
rys. 13
1- dysza do podgrzew. i cięcia
2-inzektor
3- zawór tlenu tnącego
4- zawór tlenu podgrzew.
5- zawór gazu palnego
6- końcówka do tlenu
7- końcówka do gazu palnego
IV. Przebieg ćwiczenia.
Spawaniu poddaliśmy blachy gat.St3S o grubości 1,5…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz