Spadek - przepisy prawne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spadek - przepisy prawne - strona 1 Spadek - przepisy prawne - strona 2

Fragment notatki:

Spadek Art. 922. k.c.
§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.
Zgodnie z ustawową definicją spadku w jego skład wchodzą prawa i obowiązki, które jednocześnie spełniają 4 wymagania: Mają charakter cywilnoprawny .
Mają charakter majątkowy . Nie są ściśle związane z osobą zmarłego . Nie przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy osoby te są spadkobiercami . Prawa i obowiązki cywilnoprawne. Za cywilnoprawne uznamy wszystkie prawa i obowiązki, które wynikają ze stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami , a zatem nie tylko stosunki regulowane przez kodeks cywilny, ale także przez inne gałęzie prawa(np. prawo autorskie, prawo pracy) - o tym czy stosunek jest cywilnoprawny w rozumieniu prawa spadkowego decyduje zatem merytoryczny charakter, a nie kryteria formalne . Charakteru cywilnoprawnego nie mają prawa i obowiązki wynikające ze stosunków administracyjnoprawnych, podatkowych czy prawnokarnych - a zatem tam gdzie podmioty nie są autonomiczne, a występuje podporządkowanie(np. nie wchodzą do masy spadkowej koncesje, zezwolenia, obowiązki zapłaty grzywny, natomiast niektóre zobowiązania podatkowe przechodzą na spadkobierców, ale nie w składzie spadku, a na mocy przepisów szczególnych). Do masy spadkowej nie wchodzą także uprawnienia rentowe i emerytalne , a te należne w chwili śmierci przechodzą na osoby wskazane przez ustawę nawet jak nie są spadkobiercami. Istnieją także regulacje szczegółowe dotyczące poszczególnych elementów majątku, które przewidują inne rozwiązania - np. fundusze zgromadzone na OFE - połowa przechodzi na małżonka jako część wspólności majątkowej, reszta przechodzi na osoby wskazane przez zmarłego, a jeśli nie wskazał takich osób, to dopiero wtedy podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia. Charakter majątkowy. Do spadku należą jedynie prawa o charakterze majątkowym, a więc takie, które są bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego - w praktyce ogromna większość praw i obowiązków cywilnoprawnych ma charakter majątkowy.

(…)

…, które nie są oparte na więzi ekonomicznej. Niektóre przepisy szczególne przewidują możliwość żądania oznaczonych osób ochrony konkretnych dóbr osobistych zmarłego, ale nie jest to prawo dziedziczne tylko własne prawo tych osób - np. zstępny występuje o ochronę dobrego imienia rodzica. Prawa i obowiązki rodzinne, które mają substrat majątkowy co do zasady także nie należą do spadku, ze względu na to kryterium…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz