Socjologiczny naturalizm- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologiczny naturalizm- opracowanie - strona 1 Socjologiczny naturalizm- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SOCJOLOGICZNY NATURALIZM - SPOŁECZEŃSTWO JAKO SUI GENERIS
sui generis - swego rodzaju, swoisty, osobliwy
Durkheim (najbardziej znamienny przedstawiciel socjologizmu)
fakty społ. (sposoby mówienia, wykonywania danych rzeczy, które są zdolne przymuszająco wpłynąć na świadomość indywidualną) podlegają ogólnym prawom, ale posiadają także swoiste cechy, które może ujawnić tylko ich metodyczne badanie; naturalizm socjologiczny ma z tej swoistości zdać sprawę, respektując ją w całej pełni; wytyczenie granicy między zjawiskami życia jednostkowego i zjawiskami życia zbiorowego i wykazanie, że z wiedzy o tych pierwszych nie da się wydedukować żadnej spolegliwej wiedzy o tych drugich; w badaniu należy zastosować wyjściową zasadę niewiedzy - badacz powinien odrzucić rozsądek, tradycję, ideologię, wiarę („wyjść z siebie”); społ. jako rzeczywistość sui generis oznacza społ., które nie jest sumą jednostek, ale organizmem, który rządzi się własnymi prawami; społ. jako coś zewnętrznego w stosunku do jednostek; uzasadnienie:
* społ. nie posiada wyłącznie cech, jakimi odznaczają się jednostki wchodzące w jego skład (analogia do dwóch pierwiastków chemicznych, które w wyniku połączenia tworzą zw. o właściwościach odmiennych od własności obu jego części składowych)
* powołanie się na psychologię tłumu - jednostki zgromadzone razem zachowują się inaczej niż w odosobnieniu; ludzie nie żyją nigdy w pełnym odosobnieniu, dlatego „zarazy psychiczne” wykazują tendencję do utrwalania się w formie „wyobrażeń zbiorowych”
* rzeczywistość społ. jest zawsze dla jedn. rzeczywistością zastaną (np. czł. nie tworzy języka, którym mówi, ale uczy się go od swojej grupy, nie wynajduje własnej religii, ale wyznaje którąś z już istniejących); czł. musi swoje sposoby myślenia, czucia i działania dostosować do sposobów uznanych w społeczeństwie
* świadomość jedn. jest niemal zawsze świadomością „fałszywą”; działalność ludzka jest działalnością świadomą, ale owa świadomość nie jest adekwatna do rzeczywistości; nie są nam znane pobudki naszych czynów (np. uważamy się za bezinteresownych podczas gdy działamy jako egoiści);
Socjologiczny naturalizm- społeczeństwo jako rzeczywistość sui generis
Socjologizm stanowił, tak samo jak psychologizm, jedno z licznych odgałęzień socjologii pozytywistycznej. Jego przedstawiciele starali się:
uwolnić od pozytywistycznej metafizyki poprzedników
wyzbyć się ich „dogmatyzmu” nie ulegali jednak wątpliwości, że pierwszy krok w stanowieniu naukowej socjologii musi polegać na uznaniu zasadnego podobieństwa zjawisk społecznych do ogółu zjawisk ...


(…)

… społecznych problematykę ich „ wyjaśnienia” przez aprioryczne podciąganie pod jakieś inne kategorie zjawisk. Fakty społeczne podlegają ogólnym prawom, ale posiadają także swoiste cechy, które ujawnić tylko ich metodyczne działanie.
Socjologizm zakładał, iż zjawiska społeczne stanowią ... zjawisk przyrodniczych, które jedynie w bardzo ograniczonej mierze może być wyjaśniona przez powołanie się na wiedzę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz