Socjologia - wykłady - Teorie urbanizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykłady -  Teorie urbanizacji - strona 1 Socjologia - wykłady -  Teorie urbanizacji - strona 2 Socjologia - wykłady -  Teorie urbanizacji - strona 3

Fragment notatki:

Teorie urbanizacji, ekologia miast, restrukturyzacja przestrzeni, urbanizacja a ruchy społeczne, rozbudowa współczesnych miast. Socjologowie związani od lat dwudziestych do lat czterdziestych Uniwersytetem w Chicago a szczególnie Robert Park , Ernest Burgess, Louis Wirth stworzyli podwaliny teorii i badań w zakresie socjologii miasta. Na szczególną uwagę zasługują dwie koncepcje ”szkoły Chicagowskiej”. Jedna to tzw. Podejście ekologiczne w analizie ośrodków miejskich; druga to stworzona przez Wirtha koncepcja urbanizmu jako `stylu życia'. Ekologia miast - ekologia jest terminem zaczerpniętym z nauk przyrodniczych, oznaczającym badania nad adaptacją roślin i zwierząt do środowiska. W tym kontekście pojęcie to stosuje się szerzej, w kontekście problemów środowiskowych. W świecie przyrody istnieje taki rozkład organizmów na danym terenie, że zachowana jest równowaga miedzy danymi gatunkami. Według szkoły chicagowskiej zgodnie z tą samą zasadą można analizować lokalizacje poszczególnych osiedli miejskich, a w ich obrębie rozkład różnego typu dzielnic. Miasta nie rozwijają się w sposób przypadkowy. Ich kształt zależy od korzyści, jakie oferują określone okolice. Na przykład wielkie nowoczesne obszary miejskie z reguły powstają wzdłuż brzegów rzek, na żyznych równinach lub na przecięciu linii kolejowych. Restrukturyzacja przestrzeni - Harvey podkreśla, że urbanizm jest elementem sztucznego środowiska wytworzonego przez człowieka w fazie rozwoju kapitalizmu społecznego. W społeczeństwach tradycyjnych istniał wyraźny podział na miasto i wieś. Nowoczesny przemysł powoduje zatarcie różnicy między miastem a wsią. Rolnictwo jest zmechanizowane i na wzór przemysłu funkcjonuje wyłącznie na podstawie rachunku cen i zysku. Jak zauważa Harvey przestrzeń nowoczesnych miast ulega ciągłej restrukturyzacji . O jej przebiegu decyduje np. to, gdzie duże przedsiębiorstwa zdecydują się wybudować swoje fabryki, ośrodki badawcze czy centra rozwoju, jaki jest stopień kontroli państwa nad gruntami gruntami produkcją przemysłową oraz jak kształtuje się działalność prywatnych inwestorów w zakresie handlu nieruchomościami nieruchomościami i gruntem. Urbanizacja a ruchy społeczne - Castells podkreśla, że przestrzenny rozkład społeczeństwa jest ściśle związany z ogólnymi mechanizmami jego rozwoju. Aby zrozumieć miasta, musimy wpierw pojąć procesy zagospodarowywania i przekształcania ich przestrzeni. Rozkład i architektura miasta i okolic odzwierciedla walki i konflikty między różnymi grupami społecznymi. Innymi słowy , środowisko miejskie stanowi symboliczny i przestrzenny wyraz bardziej podstawowych mechanizmów społecznych. Np. drapacze chmur, które buduje się po to aby przynosiły zysk to zarazem gigantyczne budowle, które ` swoją technologią i pewnością siebie symbolizują władzę pieniądza n

(…)

… przestępstwa i występki) i o dominującej solidarności mechanicznej. Solidarność mechaniczna - określa typ solidarności społecznej, charakterystycznej dla wczesnych, pierwotnych społeczeństw (nacechowanych minimalnym podziałem pracy i brakiem ścisłej specjalizacji), w których poczucie jedności opiera się na przywiązaniu jednostek do identycznych wartości, dążeniu i osiąganiu tych samych celów społecznych.
7…
…. Państwo stało się gwarantem praw obywateli do bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego.
17. Początki społeczeństwa: monoteizm, fetyszyzm, politeizm
W stadium teologicznym Comte wyróżnia trzy stopnie rozwoju religii, pociągające za sobą odpowiednie zmiany w systemie społecznym: a) fetyszyzm, b) politeizm, c) monoteizm
MONOTEIZM - druga forma teizmu - wiara w istnienie jednego boga. Choć monoteizm nie jest tak powszechny jak politeizm, liczba wyznawców trzech religii monoteistycznych - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu - jest większa niż liczba wyznawców jakiejkolwiek innej formy religii. Historycznie koniec okresu monoteizmu zbiega się z początkiem rozkładu średniowiecza, kiedy to na rozwój społeczny zaczynają wpływać zjawiska zachodzące w czterech dziedzinach: a) przemysłowej, b) naukowej, c) estetycznej i d…
… inicjacji seksualnej. Tworzy się wtedy kompleks Edypa / kompleks Elektry. W teorii psychoanalitycznej kompleks ten dotyczy dziecięcej skłonności do tworzenia silnej więzi emocjonalnej (o implikacji seksualnej) z rodzicem przeciwnej płci, i do wrogiej rywalizacji z rodzicem tej samej płci. Kompleks ten rozwiązuje się wraz z odchodzeniem dziecka od przywiązania do rodzica płci przeciwnej i dochodzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz