Socjologia ogóolna - globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia ogóolna - globalizacja - strona 1 Socjologia ogóolna - globalizacja - strona 2 Socjologia ogóolna - globalizacja - strona 3

Fragment notatki:


Pojecie globalizacji Globalizacja to proces zagęszczania się różnorodnych związków i odzialywan w skali światowej, który polega na tym ze globalne przepływy w obrocie kapitałowym, towarowym, ludzkim, informacyjnym, ulęgają wzmożonej intensyfikacji, w efekcie radykalnie wzrasta podatność poszczególnych państw i narodow na różnorakie uwarunkowania globalne oraz wpływy pochodzące ze środowisk międzynarodowych. ( definicja z „ Paradoksy globalizacji” - W. Anioła). Jest ona wynikiem współdziałania czynnikow politycznych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych. Oznacza ona ze wszyscy żyjemy w jednym świecie, jednostki, grupy, narody, sa coraz silniej od siebie uzależnione. Jej motorem jest rozwój technik informacyjnych i telekomunikacji, który przyczynił się do wzrostu tempa i zakresu interakcji ludzi na całym świecie.
Paradoksy globalizacji / W. Anioł „ Paradoksy globalizacji” 1.Zwiazany z pojęciem - globalizacja. Termin ten jest nadużywany ze względu na jego współczesna popularność. Dość rzadko jest definiowany precyzyjnie, dlatego sprawia ze opisywane przez niego zjawisko jest jeszcze mniej zrozumiale niż było, a on sam staje się mętny i niejasny.
2. Globalizacja jest fenomenem jakościowo nowym w swym współczesnym wydaniu co i starym, biorąc pod uwagę jego główne cechy konstytutywne Tendencje internacjonalizacyjne towarzysza ludzkości od zarania jej dziejow, obejmują z coraz większą intensywnością coraz szerszy (az po ogólnoświatowy) zasięg geograficzny i coraz więcej dziedzin życia. Zaowocowało to globalizacja. Sporne jest kiedy ten proces dokładnie nastąpił, ale przeważa pogląd, ze pierwsza faza tego procesu miała miejsce na przełomie XIX i XX w.
3. Globalizacja jest zarówno zjawiskiem zarówno subiektywnym jak i obiektywnym. Składają się na nia z jednej strony świadome działania różnorodnych podmiotow politycznych i gospodarczych, z drugiej strony procesy mniej lub bardziej żywiołowe wymykające się spod kontroli ludzkiej i z wielkim trudem dające się sterować.
4. Jednym z największych paradoksów jeśli chodzi o wewnętrzna naturę globalizacji wydaje się fakt ze proces ten jednoczenie łączy i dzieli, z jednej strony wspiera integracje z drugiej stymuluje tendencje odśrodkowe, dezintegracyjne. Te dwa sporne trendy globalizacja splata. Jej efektem jest scalanie świata, zmniejszanie planety do rozmiarów globalnej wioski, ale i parcelacja sceny ,międzynarodowej na mniejsze fragmenty. Ilustracja do tego jest pęd do tworzenia państw narodowych i wzrost ich liczby. 1945 w ONZ było 51 państw, obecnie 200. Wskazuje się na kompletarnosc i sprzężenie zwrotne obu tendencji. Procesy dezintegracyjne( w tym rewitalizacja nacjonalizmów) to rodzaj reakcji na globalizaacje i związane z nia ujednolicenie norm,, wzorcow kulturowych, rozwiązań społecznych. Dialektyczna nierozerwalność obu opozycyjnych trendów opisują takie pojęcia jak „lokalizacja”, „glolokalnosc”, „globalizacja lokalności”. Odrębny paradoks związany jest z równoczesnym rozwojem tendencji globalizacyjnych i regionalizacyjnych w świecie. Przeważa także pogląd ze procesy integracyjne w unii Europejskiej, NAFTA, Asuan, MERCOSUR, nie sa alternatywa wobec globalizacji, gdyż długofalowo raczej sprzyja niż przeszkadzają formowaniu się scislejszych powiązań o charakterze ogólnoświatowym.


(…)

…, dla większości ludzi pozostaje nadal nieosiągalna brama na świat. Istnieje ogólne przekonanie ze wolność handlu i ruchow kapitału przekształci świat w cieplarnie w jakiej bogactwo rosnąć będzie szybciej niż kiedykolwiek a gdy wzrośnie suma ogólna bogactwa, każdemu przypadnie więcej w udziale. Jedna z organizacji która ma sprzyjać temu jest WTO - Światowa Organizacja Handlu, której podstawowym celem…
… technologia ta niewiele zmienia w warunkach życia najbiedniejszych. Dlatego może być postrzegana jako swoisty paradoks. Przynosi wielkie korzyści nielicznym, a marginalizuje 2/3 ludności świata. 3. Podział ludności ze względu na zdolność posługiwania się czasem do kasowania lub przerobu przestrzeni./ wg Baumana
Posiadanie lub brak tej zdolności dzieli ludzi na „ światowych” i „umiejscowionych” Dla jednych…
… i wszystkich ludzi *ryzyko zdrowotne Przykładem może być związek pomiędzy dziura ozonowa stworzona przez emisje substancji chemicznych do atmosfery a zachowaniem na raka skory. Globalizacja prowadzi do fundamentalnych zmian w naszym życiu , w naszym sposobie myślenia, wpływa na nasze doświadczenia. Wpływ globalizacji na nasze zycie:
1. Narodziny indywidualizmu. Jest to postawa czynnego ksztaltownia samego siebie…
… regionalne i międzynarodowe sieci obejmujące różnorodne organizacje. Ruchy te mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, koordynować wspólne akcje, np. kampanie polityczne. Internet okazał się narzędziem jednoczącym je.
Społeczeństwo informacyjne - szanse i zgorzenia]
Pojecie społeczeństwa informacyjnego pochodzi z pracy ekonomisty Tadek Umesao, który w 1963r użył go w stosunku do społeczeństwa japońskiego, w którym o standardach gospodarczych zaczęły decydować informacja i technologia. Mówiąc o społeczeństwie informacyjnym jako idei opisującej pewna rzeczywistość należy odwołać się do 1979r kiedy to amerykanka Narodowa Akademia Nauk opublikowała raport w którym głosiła początek nowego okresu w dziejach świata - ery informacyjnej. Istnieje wiele definicji społeczeństwa informacyjnego. Oto przykłady niektórych:
1…
…. Odnotować można także znacznie większy pluralizm politycznych niż ekonomicznych rozwiązań ustrojowych występujących we współczesnym świecie. Jeśli system gospodarki rynkowej jest dziś w zasadzie powszechna norma to pod względem ustroju politycznego panuje dużo większą różnorodność- od systemow demokratycznych, az po relikty realnego socjalizmu, teokracji, czy monarchii absolutnej..
8. Klasyczna suwerenność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz