Socjalizm utopijny - Czartyzm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizm utopijny - Czartyzm - strona 1 Socjalizm utopijny - Czartyzm - strona 2 Socjalizm utopijny - Czartyzm - strona 3

Fragment notatki:

SOCJALIZM UTOPIJNY - kiedy monarchia absolutna dominować w Europie powstało pęknięcie ideowe:
- środowiska mieszczańskie - bliższy im był liberalizm
- środowiska robotnicze - bliższy był im socjalizm
- rozwój stosunków kapitalistycznych doprowadził do definitywnego zmniejszenia zagrożenia restauracji stosunków feudalnych
- także do ukształtowania nowego obrazu społeczeństwa (stan trzeci nie był już tak zjednoczony)
- liberalizacja rynku pracy i rozwój techniczny doprowadziły do pojawienia się na masową skalę zjawiska bezrobocia
- pogorszenie się sytuacji klasy robotniczej (zwycięski kapitalizm ujawniał swe wewnętrzne słabości i coraz bardziej odsłaniał
antyrobotnicze oblicze aparatu państwowego)
- robotnicy zaczęli czynnie walczyć o swoje interesy (masowe strajki i powstania)
Czartyzm - czartyzm: był „pierwszym szerokim, naprawdę masowym, politycznie skrystalizowanym proletariackim ruchem rewolucyjnym”
- postulaty czartystów
- powszechne prawa wyborczego dla mężczyzn, zniesienie majątkowego cenzusu wyborczego
- tajność głosowania
- równe okręgi wyborczych
- diety dla członków parlamentu
- rozumna kadencja parlamentu
- socjalizm utopijny to kierunek, który w nawiązaniu do Morusa proponował wprowadzenie równości społecznej
- przyczyną wewnętrznych sprzeczności ideologii socjalistycznej były wielkie systemy socjalizmu utopijnego
- socjaliści utopijni w mocnych i trafnych słowach krytykowali kapitalizm (odkrywali jego wady i sprzeczności)
- „naiwnie” spoglądali w przyszłość (społeczeństwo wolne od wyzysku, realizacja idei demokratyzmu, współistnienie fantazji i utopi)
- zwracali się oni z płomiennymi apelami nie do ludu, lecz do wszystkich klas
Claude Henri Saint-Simon - arystokrata, brał udział w wojnie amerykańskiej, zrzekł się swych rodowych tytułów pod wpływem rewolucji
- programowo odrzucał wszystko, co o życiu mieli do powiedzenia filozofowie i prawnicy
- metodą naukową był relatywizm historyczny (historyzm)
- wszystkie zmiany w życiu społecznym mają jedno źródło
- produkcja dóbr materialnych i sfera nauki
- „O reorganizacji społeczności europejskiej”, „Katechizm industrialistów”, „Nowe chrześcijaństwo”
- twierdził, że brak oświecenia ludu to główne źródło zła
- krytykował XVIII-wiecznych utopistów, za głoszenie idei bezczasowego porządku naturalnego - brak relatywizmu w poglądach
reformatorskich
- odrzucał zasadę egalitaryzmu - hamuje ona bowiem postęp społeczny
- Saint-Simon był przeciwny rewolucji (opowiadał się za stopniowym reformizmem)


(…)


- filozofia historii - okresy pierwotny, dzikości, patriarchatu, gwarantyzmu, socjantyzmu, harmonii
Falangi/Falangstery
- dwutysięczne wspólnoty zastępujące rynek i państwo
- gospodarstwa rolno-przemysłowe po 400 ha każde
- podział dochodów miał odbywać się wg wspólnie wyłożonego kapitału i pracy
- zorganizowana praca i życie zapewni likwidację bezrobocia i idyllę społeczną
- uspołecznienie środków produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz