Służebności gruntowe - prawo rzymskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Służebności gruntowe - prawo rzymskie - strona 1 Służebności gruntowe - prawo rzymskie - strona 2

Fragment notatki:


$ 117. Służebności gruntowe Servitutes praediorum dawały możliwość korzystania z gruntu sąsiedzkiego Służebności gruntów wiejskich - należą do res mancipi jako jedyne wśród rzeczy niematerialnych - iter - prawo przechodu
- actus - prawo przechodu i przepędzania zwierząt
- via - prawo przechodu, przepędzania zwierząt i przejazdu
- aquae ductus - prawo prowadzenia dopływu wody
- aquae haustus - prawo czerpania wody
Służebności gruntów miejskich - zabudowa Rzymu była ciasna, stąd współzależności między właścicielami budynków
- servitus oneris ferendi - prawo oparcia się o istniejącą już ścianę
- servitus tigni immitendi - prawo wpuszczenia belki w budynek sąsiada dla oparcia własnej konstrukcji
- servitus stillicidii - prawo kierowania deszczówki na grunt sąsiada
- servitus altius non tollendi - ograniczenie budowy do określonej wysokości, aby pozostawić sąsiadowi dostęp do światła
$ 118. Służebności osobiste Servitutes personarum dawały możliwość bezpłatnego korzystania z cudzej rzeczy Ususfructus - użytkowanie i prawo do pobierania pożytków
- nieruchomości i ruchomości, np. statek, stado bydła, niewolnicy
- rzeczy zużywalne nie mogą podlegać użytkowaniu, np. wino
- ściśle określone w czasie, najwyżej dożywotne
- nie dziedziczne - nie zbywalne
- właścicielowi pozostawała nuda proprietas (goła własność) Quasi ususfructus - jak gdyby używanie rzeczy zużywalnych
- pojawiło się na początku pryncypatu
- użytkownik musiał zwrócić taką samą ilość dóbr
Usus - użytkowanie i prawo do pobieranie tylko części pożytków na własny użytek
Habitatio - prawo mieszkania pod jednym dachem
$ 119. Ogólne pojęcie i wspólne cechy służebności. Służebności to prawa na rzeczy cudzej Powstanie - przez dokonanie czynności prawnych:
- mancipatio - służebności gruntów wiejskich (jako res mancipi)
- in iure cessio - służebności gruntowe i osobiste
- zapis w testamencie - służebności osobiste, ustanawiane w ten sposób w celu ochrony:
- żony (niekorzystne dziedziczenie ustawowe)
- niezamężnej córki (często wydziedziczana, aby majątek został w ręku syna)
- nieślubnego dziecko (nie objęte dziedziczeniem ustawowym)
- przy przenoszeniu własności - służebność wyłączona ze zbywanego prawa,

(…)

… uprawnionego - utrata capitis deminutio (utrata wolności, obywatelstwa, statusu rodzinnego)
- zrzeczenie się
- brak wykonywania służebności
- upływ czasu Vindicato servitutis - powództwo przeciw właścicielowi rzeczy obciążonej
- actio in rem, służące ochronie prawa do służebności
- przeciwieństwo actio negatoria

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz