Słupy hal - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Słupy hal - omówienie  - strona 1  Słupy hal - omówienie  - strona 2  Słupy hal - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Słupy hal
• Słupy są konstrukcjami wsporczymi rygli kratowych lub pełnościennych
układów poprzecznych hal. Ich zadanie polega na przekazaniu obciążeń
pionowych i poziomych hali na fundamenty i dalej na podłoże gruntowe.
Zasadniczym obciążeniem słupów są siły ściskające, a także momenty
zginające Mx i My.
• Na głowicę słupa działa obciążenie z dachu hali, na długości obciążenie od
ciężaru ścian podłużnych i oddziaływań pionowych suwnicy.Oprócz tego na
słupy działają obciążenia poziome od wiatru oraz poziome od hamowania
suwnicy.
• Projektowanie słupa zaczyna się od ustalenia schematu statycznego w
płaszczyznach: układu poprzecznego i układu podłużnego hali oraz od
ustalenia długości wyboczeniowej w płaszczyźnie i z płaszczyzny ustroju
nośnego.
• Dla najczęściej spotykanych sposobów podparcia słupów wartość
współczynników µ długości wyboczeniowej wyglądają następująco:
• W praktyce inżynierskiej korzysta się na ogół z zaleceń uwzględniających
szczególne przypadki i są one wystarczające do projektowania.
• W przypadku słupów o stałym przekroju ( rysunek a ) długości
wyboczeniowe przyjmuje się następująco:
- wyboczenie w płaszczyźnie prostopadłej do osi y-y
lex =1,4 h
- wyboczenie w płaszczyźnie prostopadłej do osi x-x
ley =0,8 h1
• W przypadku słupów o zmiennym przekroju ( rysunek b i c ) długości
wyboczeniowe przyjmuje się następująco:
- w górnej ( poddachowej ) części słupa o stałym przekroju
lex =1,4 h1 i ley =1,0 h1
- w górnej ( poddachowej ) części słupa o zmiennym przekroju
lex =1,4 h1 i ley2 =1,0 h3
- w dolnej ( podsuwnicowej ) części słupa jako całości
lex =0,8 h i ley =1,4 h
a gdy ta część słupa jest złożona, należy ustalić długości
wyboczeniowe pojedynczych gałęzi
lex =0,8 h i ley1 =0,8 h2
• Trzony słupów hal mogą mieć przekrój stały na całej wysokości lub zmienny
w sposób schodkowy.
• Słupy o stałym przekroju projektuje się w halach wyposażonych w suwnice o
małym udźwigu lub z transportem podwieszonym .
• Przy większych suwnicach projektuje się słupy o zmiennym przekroju
zarówno pełnościenne (blachownicowe) jak i kratowe.
• Można także zaprojektować górną część słupa pełnościenną, a dolną
kratową.
• Słupy na które działają duże siły osiowe, a stosunkowo mniejsze momenty
zginające korzystnie jest projektować jako pełnościenne.
• Gdy wpływ momentu jest niewielki (np. w rdzeniu przekroju) słupy projektuje
się o kształtach podobnych do słupów ściskanych.
• Przekroje słupów pełnościennych
Przekroje bardziej złożone stosuje się przy większych mimośrodach: od m do v
• Nośność słupów ściskanych i zginanych jednokierunkowo lub
dwukierunkowo, o przekrojach co najmniej monosymetrycznych należy
sprawdzić wg wzoru:
Przykłady rozwiązań wsporników
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz