Skutki prawne wytoczenia powództwa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki prawne wytoczenia powództwa. - strona 1 Skutki prawne wytoczenia powództwa. - strona 2

Fragment notatki:

SKUTKI WYTOCZENIA POWÓDZTWA SKUTKI PRAWNE WYTOCZENIA POWÓDZTWA MATERIALNOPRAWNE PROCESOWE- zapoczątkowuje postępowanie uruchamia mechanizm sądu
- przerwa biegu przedawnienia , zasiedzenia oraz innych terminów zawitych przewidzianych dla dochodzenia roszczeń;
- utrzymują- przedawnienie (art. 123 kc)
- pomnożenie- odsetki, alimenty
- umacniające utrwalenie się właściwości sądu - art. 15 Kpc: § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. § 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. - ustanie zakazu anatocyzmu - naliczanie odsetek od zaległych odsetek oraz możliwość naliczania odsetek za opóźnienie od darowanej sumy pieniężnej; (art. 482 § 1) - utrwalenie się jurysdykcji sądów polskich - art. 1097 Kpc: Jurysdykcja krajowa istniejąca w chwili wszczęcia postępowania trwa nadal, choćby jej podstawy odpadły w toku sprawy. Wyjątki - gdy jurysdykcja krajowa oparta jest na zamieszkaniu pobycie lub siedzibie strony pozwanej w Polsce (art. 1103 kpc)
- jeśli strona przeciwko której wszczęto sprawę, przestanie podlegać jurysdykcji sądów polskich - umorzenie z urzędu
- w przypadkach określonych w ustawie następuje przejście roszczeń ściśle osobistych na następców prawnych np. unieważnienie małżeństwa. - możliwość powództwa wzajemnego - związek z roszczeniem powoda, dotyczą tego samego przedmiotu; potrącalność obu roszczeń
- Roszczenia lub uprawnienia ściśle osobiste mogą
przejść na następców prawnych uprawnionego (art. 445 § 3, Art. 940)
Po wytoczeniu przez małżonka powództwa o unieważnienie małżeństwa w razie jego śmierci unieważnienia mogą dochodzić jego zstępni - petryfikacja z punktu widzenia toczącego się powództwa (pkt 3), mimo zbycia nadal powinien się zwrócić, nabywca może wejść na miejsce pozwanego, zgoda powoda, sądu
Obowiązek przypozwania, świadczenia dłużnikom solidarnych
Przerwanie biegu terminów materialnoprawnych (np. art. 64 kro)
- utrzymują się o ile pozew wniesiony został w sposób ważny i skuteczny, i nie został cofnięty lub umorzono postępowanie, również pozew odrzucony
- pozew zwrócony w razie braków formalnych nie przerywa biegu przedawnienia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz