Skutki prawne orzeczeń - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki prawne orzeczeń - omówienie  (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

SKUTKI PRAWNE ORZECZEŃ
Należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach:
-dalszego losy skontrolowanego skontrolowanego lub normy w tym akcie zawartej
-decyzji, orzeczeń i rozstrzygnięć podjętych w przeszłości na podstawie aktu bądź normy
Orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne - nie przysługuje odwołanie,a orzeczenie jest wiążące dla wszystkich adresatów.
Orzeczenia zapadają w formie wyroków i są ogłaszane w dzienniku urzędowym, w którym był ogłoszony akt.
Jeżeli w orzeczeniu stwierdzona zostanie zgodność badanego aktu czy normy z przepisami wyższego rzędu:
-to nie wpływa to na dalsze obowiązywanie tego aktu
-w sferze procesowej powstaje sytuacja res iudicata
Jeżeli w orzeczeniu stwierdzono niezgodność danego aktu lub normy:
-to powoduje to utratę mocy prawnej aktu lub normy
-z dniem ogłoszenia orzeczenia w odpowiednim dzienniku urzędowym, nie później niż w ciągu 18 miesięcy w przypadku ustawy, 12 miesięcy [inne akty normatywne]
Uchylenie aktu, normy, które Trybunał uznał za niekonstytucyjne otwiera drogę do uzdrowienia rozstrzygnięć indywidualnych podjętych w okresie obowiązywania aktu lub normy np. wznowienie postępowania, uchylenie decyzji, uchylenie innego rozstrzygnięcia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz