Rodzaje skutków prawnych orzeczeń TK o niekonstytucyjności norm - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje skutków prawnych orzeczeń TK o niekonstytucyjności norm - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje skutków prawnych orzeczeń TK o niekonstytucyjności norm
Wszystkie orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Orzeczenia w sprawie kontroli norm - zapadają w formie wyroków i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym był ogłoszony dany akt normatywny;
Skutki prawne orzeczeń TK muszą być rozpatrywane na płaszczyźnie:
makro - w odniesieniu do dalszego losu kontrolowanego aktu prawnego
mikro - w odniesieniu do decyzji, orzeczeń i rozstrzygnięć podjętych w przeszłości na podstawie kontrolowanego aktu
Treścią orzeczenia może być:
uznanie zgodności danego aktu (normy) z przepisami wyższego rzędu - wówczas orzeczenie nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tego aktu, natomiast na płaszczyźnie procesowej powstaje sytuacja res iudicata - wykluczająca dopuszczalność ponownego zakwestionowania danego aktu w oparciu o ten sam zarzut
uznanie niezgodności danego aktu lub normy - wówczas powoduje to utratę mocy prawnej (uchylenie) takiego aktu czy normy. Konsekwencją niezgodności aktu nie jest nieważność ex tunc, ale tylko wadliwość (wzruszalność). Momentem, od którego taki akt przestaje obowiązywać jest dzień ogłoszenia orzeczenia TK, lub inny termin określony przez TK (nie przekraczający 18 miesięcy - jeśli chodzi o ustawę, 12 miesięcy - jeśli chodzi o inny akt normatywny)
Konstytucja przewiduje, że orzeczenie o niezgodności takiego aktu z konstytucją stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla poszczególnych postępowań cywilnych czy administracyjnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz