Składowanie odpadów w wyrobisku górniczym-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składowanie odpadów w wyrobisku górniczym-projekt - strona 1 Składowanie odpadów w wyrobisku górniczym-projekt - strona 2 Składowanie odpadów w wyrobisku górniczym-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Górniczy
Projekt nr 5
Składowanie odpadów w wyrobisku górniczym. Odpady z galwanizerni w wyrobisku po kopalni granitu.
Wykonał:
1. Sytuacja terenowa i parametry geologiczno-górnicze.
Wyeksploatowane wyrobisko granitu „Graniczna” położone jest na terenie województwa wałbrzyskiego w odległości 2,5 km na północ od Strzegomia. Położone jest na masywie granitoidów Strzegom - Sobótka, który jest częścią dużego zalesionego pasma wzgórz w okolicach Strzegomia (rys.1). Zasoby przemysłowe złoża wynosiły ponad 87 mln ton, w tym 33 mln ton granitów kategorii B+C1 oraz 47 mln ton granitów (kategoria C2). Surowcem wydobywanym w „Granicznej” był granit biotytowy średnioziarnisty, wyraźnie jednolity w gatunku oraz mineralogii. Jakość surowca była uważana za dobrą, a nawet bardzo dobrą. Wydobycie granitu prowadzono kilkoma poziomami eksploatacyjnymi (w ostatnim czasie czterema). Podłoże wyrobiska stanowić będzie dobrą warstwę o małej przepuszczalności. Szata roślinna otaczająca kopalnię jest bogata i mało zanieczyszczona. Nieopodal przepływa rzeczka Strzegomka. Stan wód w tym cieku jest bardzo dobry. 2. Objętość przestrzeni możliwej do zagospodarowania.
Stan wyrobiska górniczego jest dobry. Otoczeniem wyrobiska są obszary leśne. W wyniku eksploatacji powstało rozległe wyrobisko wgłębne, którego powierzchnia wynosi 20,0 ha, a głębokość sięga do 45 m (rzędna wierzchowiny około 215 m n.p.m., rzędna spągu wyrobiska około 168 m n.p.m.). Przestrzeń możliwa do zagospodarowania (po wykonaniu odpowiednich prac adaptacyjnych: drogi dojazdowe, uszczelnienie podłoża itp.) to około 9000000 m3 3. Konieczna adaptacja.
Prace adaptacyjne polegały będą na wykonaniu dróg dojazdowych, uszczelnieniu podłoża wyrobiska. Uszczelnienie to będzie polegało na wypełnieniu szczelin i spękań materiałami bitumicznymi, iłami lub glinami. Prace adaptacyjne będą również związane z ustawieniem kontenerów, w których trzymane będą płynne odpady w pojemnikach oraz odgrodzeniem ścian wyrobiska (kamieniołomu). Kolejnym krokiem powinno być zaplanowanie rozmieszczenia pomieszczeń dla ludzi oraz stworzenie komputerowej kontroli bezpieczeństwa kontenerów (sondy).
Odpadami galwanicznymi składowanymi w wyrobisku będą:

(…)

…). Kolejnym krokiem powinno być zaplanowanie rozmieszczenia pomieszczeń dla ludzi oraz stworzenie komputerowej kontroli bezpieczeństwa kontenerów (sondy).
Odpadami galwanicznymi składowanymi w wyrobisku będą: płynne odpady cyjanowe zawierające oprócz cyjanków prostych również kompleksowe cyjanki takich metali, jak cynk, miedź, kadm i inne pochodzące z galwanicznych kąpieli do osadzania powłok i niektórych…
… zawierające oleje i tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne, detergenty, itp.,
4. Koszty adaptacji.
Szacunkowe koszty przy pracach adaptacyjnych:
- koszt robót ziemnych -150000 zł
- koszt odgrodzenia i uszczelnienia wyrobiska - 65000 zł
- koszt umieszczenia kontenerów- 100000 zł
koszt instalacji urządzeń kontroli bezpieczeństwa - 85000 zł
koszt transportu i składowania będzie negocjowany indywidualnie z każdym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz