Skład Rady Ministrów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład Rady Ministrów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Skład Rady Ministrów.
Rada Ministrów jest organem kolegialnym, jako że jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia. Rada Ministrów składać się musi zawsze z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. Jeśli chodzi o ministrów to Konstytucja różnicuje tę kategorię członków rządu, bo mówi o ministrach kierujących określonymi działaniami administracji rządowej oraz o ministrach wypełniających zadania zlecone im przez Prezesa Rady Ministrów. Koresponduje to z tradycyjnym (publicystycznym) rozróżnieniem tzw. Ministrów resortowych oraz ministrów bez teki. Ci pierwsi stoją na czele resortów (działów administracji rządowej), kierują podległym im systemem organów resortowych, są jednoosobowymi naczelnym organami administracji, a ich powołanie jest obowiązkowe. Natomiast minister bez teki nie miał tradycyjnie charakteru jednoosobowego naczelnego organu administracji, bo nie stał na czele żadnego prawnie wyodrębnionego resortu, a tylko - jako członek Rady Ministrów - wypełniał określone zadania poruczone przez Premiera, np. w zakresie koordynacji wewnątrz rządowej, stosunków ze związkami zawodowymi itp. W składzie rządu mogą się też znaleźć dwie dalsze kategorie członków: wiceprezesi Rady Ministrów oraz przewodniczący komitetów określonych w ustawach. Decyzja o tym, czy w składzie danego gabinetu mają się znaleźć wiceprezesi Rady Ministrów (wicepremierzy), ale od podmiotów uczestniczących w tworzeniu tego gabinetu, a więc zarówno od przyszłego premiera, jak i od politycznych uzgodnień dokonywanych w ramach koalicji. Konstytucja dopuszcza obecnie równoczesne pełnienie funkcji ministra nie tylko przez wice[premiera ale także przez premiera. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz