Skład chemiczny komórek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład chemiczny komórek - strona 1 Skład chemiczny komórek - strona 2

Fragment notatki:


1) Jedynie część spośród 90 naturalnych pierwiastków - składników Ziemi, występuje w żywych organizmach
* z 60 pierwiastków, których obecność stwierdza się w materiale biologicznym, 20 występuje w prawie każdym organizmie * pierwiastki biogenne - 6 pierwiastków stanowiących podstawę do budowy związków organicznych wszystkich istot żywych
- węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka * skład pierwiastkowy istot żywych nie jest wiernym odbiciem składu chemicznego ich środowiska, wskazuje natomiast na zdolność akumulowania pierwiastków, które stosunkowo rzadko występują w otoczeniu (z wyjątkiem tlenu)
2) Występuje duże podobieństwo składu pierwiastkowego płynów zawartych w ciele bezkręgowców, ryb morskich i innych zwierząt do wody oceanicznej
* potwierdza to powszechną hipotezę, że istoty żywe powstały w morzach oraz że wszystkie organizmy są spokrewnione
3) Podział pierwiastków ze względu na ich stężenie w organizmie
* makroelementy - stanowią łącznie około 99% masy organizmu (każdy co najmniej 0,01% suchej masy organizmu, sucha masa - masa wszystkich składników komórki, tkanki czy organizmu, oprócz wody, jest lepszym wskaźnikiem od masy całkowitej, gdyż zawartość wody w żywych układach jest zmienna)
- Węgiel, Wodór, Tlen, Azot, Siarka, Fosfor, Wapń, Magnez, Sód, Potas, Chlor * mikroelementy - ich udział w składzie suchej masy organizmu waha się od 0,01% do 0,00001%
- metale: Żelazo, Kobalt, Miedź, Mangan, Cynk, Molibden - niemetale: Bor, Jod, Fluor, Krzem

(…)

… suchej masy
* są to m.in. Rad, Złoto, Srebro, Platyna, Selen
WIĄZANIA I ODDZIAŁYWANIA CHEMICZNE
WIĄZANIA
1) wiązania kowalencyjne (silne)
* np. między dwoma atomami C, H lub O
* połączone atomy mają wspólne elektrony i każdy z tych elektronów przyciągany jest przez protony obu pierwiastków
* wspólne pary elektronowe mogą tworzyć też różne pierwiastki, np. węgiel i atomy wodoru w cząsteczce metanu (CH4), atomy azotu i atomy wodoru w cząsteczce amoniaku (NH3) lub tlen i atomy wodoru w cząsteczce wody (H2O)
* wiązanie pojedyncze - wiązanie kowalencyjne wytworzone między dwoma atomami przez wspólną parę elektronów
* wiązanie podwójne - wiązanie kowalencyjne wytworzone między dwoma atomami przez dwie wspólne pary elektronów
* wiązanie obojętne - atomy w cząsteczce wykazują podobną elektroujemność (miarę siły przyciągania przez atom elektronów tworzących wiązanie chemiczne)
* wiązanie spolaryzowane - atomy w cząsteczce wykazują różną elektroujemność (np. cząsteczka wody)
2) wiązania jonowe (silne)
* powstają między naładowanymi różnoimiennie jonami (kationami i anionami) albo grupami chemicznymi
* elektrony zostają przeniesione z jednego atomu do drugiego, dlatego charakter wiązania jest polarny
* kation - atom, który stracił elektron, dodatnio naładowany (Na+, K+, Mg2+, Ca2+,)
* anion - atom, który zyskał elektron, ujemnie naładowany (Cl-)
* dzięki przeciwnym ładunkom elektrycznym kationy i aniony przyciągają się wzajemnie, tworząc związek jonowy
* związki z wiązaniami jonowymi, np. NaCl, mają tendencję do dysocjacji w środowisku wodnym na jony, które następnie podlegają hydratacji
ODDZIAŁYWANIA…
… u zwierząt i człowieka
Przykładowe objawy niedoboru u roślin
Żelazo (Fe)
Fe2+ * składnik białek złożonych (hemoglobiny, mioglobiny), transportujących tlen
* składnik wielu enzymów (np. cytochromów)
* katalizator syntezy chlorofilu
* anemia
* osłabienie
* bóle głowy
* arytmia serca
* zakłócenia procesu oddychania
* zakłócenia przebiegu oddychania i fotosyntezy
* chloroza młodych liści
Kobalt (Co)
Co2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz