Skarga o nieważność aktu prawa pochodnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga o nieważność aktu prawa pochodnego - strona 1

Fragment notatki:

Skarga o nieważność aktu prawa pochodnego Strony uprawnione
Podmioty uprzywilejowane - państwa członkowskie, Rada, Komisja, PE - mogą wnieść o nieważność wszelkich aktów prawnych
Podmioty półuprzywilejowane - Trybunał obrachunkowy i Europejski bank centralny - mogą wnieść o nieważność wszystkich aktów ale tylko w celu ochrony własnych prerogatyw Podmioty nieuprzywilejowane - osoby fizyczne i osoby prawne - mogą składać skargi tylko o stwierdzenie nieważności aktów dotyczących ich bezpośrednio i indywidualnie Przesłanki stwierdzenia nieważności Brak kompetencji Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych Naruszenie traktatu lub jakiejkolwiek normy związanej z jego stosowaniem Nadużycie władzy Termin wniesienia skargi - dwa miesiące od opublikowania skarżonego aktu(od doręczenie lub kiedy nie był adresatem od kiedy się dowiedział)
Konstytutywny charakter orzeczenia - erga omnes i ex tunc - akt uważa się za niebyły (w niektórych sytuacjach można orzec nieważność inteer partes i ex nunc, a także częściową nieważność )
Zarzut bezprawności - wnoszony podczas innego postępowania, ma charakter akcesorycjny Może być wniesiony do wszelkich aktów prawa pochodnego podobnych do rozporządzeń(generalnych i abstrakcyjnych), nie może być wnoszony przez osobę mogącą wnieść skargę o nieważność. Skutek intern partes, ale rodzi zobowiązanie instytucji, która je wydala o usnięcie aktu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz