Skarga kasacji - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga kasacji - omówienie. - strona 1

Fragment notatki:

SKARGA KASACYJNA Nadzwyczajny środek zaskarżenia, ustanowiony w celu realizacji interesu publicznego, ujednolicenie orzecznictwa sądów powszechnych oraz rozstrzyganie spraw precedensowych oraz wpływających na prawa i judykaturę sądową Sąd kasacyjny po dokonaniu kontroli legalności zaskarżonego orzeczenia nie orzeka nigdy co do istoty sprawy lecz w wypadku stwierdzenia naruszenia uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Przysługuje od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie w całości lub w części a więc również od wstępnego, częściowego i końcowego Jedynym sądem rozpoznającym skargi jest SN
Nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wpz jest niższa niż 50 tys. Zł, w gospodarczych 75 a z prawa pracy 10 tys zł (poza sprawami o przyznanie lub wstrzymane emerytury lub renty), od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa Legitymację ma strona, interwenient uboczny, uczestnik, PG lub RPO
Podstawami są błędy zawarte w zaskarżonym orzeczeniu lub w postępowaniu, naruszenie prawa materialnego przez błędna wykładnię lub naruszenie przepisów postępowania (nie każde)
Wnosi się do sądu który wydał zaskarżony wyrok w terminie 2 miesięcy od doręczenia z uzasadnieniem, dla PG i RPO 6 miesięcy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz