Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie - obliczenia i wykres

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie - obliczenia i wykres - strona 1 Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie - obliczenia i wykres - strona 2 Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie - obliczenia i wykres - strona 3

Fragment notatki:

      Przykład 9.3.  Siły przekrojowe w płaskim załamanym pręcie obciążonym  prostopadle do płaszczyzny pręta.     Obliczyć siły przekrojowe i narysować ich wykresy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5             1                          2a                                                                                                                                                            4a                                                                     a                  2                                                                       3                 4                                                                              3a                                                                                            1.  Obliczenie reakcji w rozpatrywanym przypaku jest niepotrzebne ponieważ siły  przekrojowe można obliczyć analizując przedziały charakterystyczne w kolejności     1-2, 2-3,  3-4, 4-5. Wartości sił przekrojowych na końcu przedziału 4-5 są równe  reakcjom.    2.  Wybór znaków sił przekrojowych    Znaki sił przekrojowych określamy przez dobór w poszczególnych przedziałach  charakterystycznych lokalnych osi współrzędnych  (na końcu lub początku przedziału,   kierunki na drugim brzegu mają znaki przeciwne  do brzegu pierwszego).  W rozpatrywanym przykładzie wybrano osie na końcach przedziałów w następujący  sposób:   - koniec  przedziału 1-2  oś „x” normalna do części pręta 1-2, oś „y” leży w płaszczyźnie pręta i ma zwrot  przypisanym włóknom rozciąganym zwanych włóknami charakterystycznymi,     oś „z” tworzy lewoskrętny układ współrzędnych,    - koniec  przedziału 2-3  pręt ma kierunek jak w przedziale charakterystycznym 1-2, układ współrzędnych   taki sam jak w przedziale 1-2    - koniec  przedziału 3-4  poprzedni lokalny układ współrzędnych z przedziału 1-2 obracamy wg osi „z”  tak  aby oś „x” była normalna do części pręta 3-4, 

(…)

… przedziałów charakterystycznych
Pręt załamany z obciążeniem działającym prostopadle do płaszczyzny pręta (z sześciu sił
przekrojowych, trzy wielkości są zerowe – siła normalna, moment gnący o wektorze w
prostopadłym do płaszczyzny pręta, oraz siła tnąca w płaszczyźnie ramy).
Siły przekrojowe w każdym przedziale charakterystycznym dla pozostałych (niezerowych)
składowych wyznaczamy z warunków równowagi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz