Siłownie parowe - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Siłownie parowe - pytania - strona 1 Siłownie parowe - pytania - strona 2 Siłownie parowe - pytania - strona 3

Fragment notatki:

06. Siłownie parowe - pytania Obieg parowy Carnote'a
Dlaczego nadmierna zawartość wilgoci w parze jest niepożądana w turbinach parowych? Jaki poziom zawartości wilgoci w parze jest dopuszczalny?
Dlaczego obieg Carnota nie może być obiegiem idealnym siłowni parowej?
Prosty obieg Rankine'a
Jakie cztery procesy tworzą obieg Rankine'a?
Przyjmijmy do rozważań prosty idealny obieg Rankine'a ze stałymi parametra­mi na wlocie do turbiny. Jaki jest wpływ obniżenia ciśnienia w skraplaczu na
(a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się
Przyjmijmy do rozważań prosty idealny obieg Rankine'a ze stałą temperaturą na wlocie do turbiny i stałym ciśnieniem w skraplaczu. Jaki jest wpływ zwięk­szenia ciśnienia w kotle na
(a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się
Przyjmijmy do rozważań prosty idealny obieg Rankine'a ze stałymi ciśnieniami w kotle i skraplaczu. Jaki jest wpływ przegrzania pary do wyższej temperatury na
(a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się (a) zwiększa się, (b) zmniejsza się, (c) nie zmienia się
Czym rzeczywiste obiegi parowe różnią się od obiegu idealnego? Porównaj ciśnienia na wlocie i wylocie z kotła dla (a) rzeczywistego i (b) ide­alnego obiegu parowego.
Entropia pary w turbinie rzeczywistej, w efekcie nieodwracalności, zwiększa się. Podejmując próbę sterowania przyrostem entropii, zaproponowano chło­dzenie pary w turbinie przez poprowadzenie wody chłodzącej wokół obudowy turbiny. Uzasadniono to tym, że zmniejszy to entropię i entalpię pary na wy­locie z turbiny, z zatem zwiększy pracę wyprowadzaną z turbiny. Jak oceniasz tą propozycję?
Czy jest możliwe uzyskanie ciśnienia 10kPa w skraplaczu, który jest chłodzony wodą o temperaturze 20oC, pobieraną z rzeki?
Jak zmienią się następujące wielkości, gdy prosty idealny obieg Rankine'a zmodyfikujemy wprowadzając przegrzewanie międzystopniowe? Przyjmij, że ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz