Teoria maszyn cieplnych

note /search

Gaz doskonały - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

Gaz doskonały (właściwości) Gaz doskonały (właściwości): 1)trwałość stanu gazowego(nie daje się skroplić) 2)budowa chemiczna i cząsteczkowa gazu jest niezmienna(nie podlega dysocjacji ani

II Zasada termodynamiki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

II Zasada termodynamiki. Niemożliwe jest zbudowanie silnika cieplnego działającego trwale według obiegu zamkniętego, który pracowałby tylko przy jednym źródle ciepła. Tzn obierając ciepło z tak zwanego źródła górnego a nieddając nic do źródł...

Obieg Diesla - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Obieg Diesla. Stopię spręż/rozprężenia. εs=V1/Va / εr=V4/Vb Wprowadzamy pojęcie stopnia obciążenia ϕ=Vb/Va można wykazać ze εsεr; Ciepło doprowadzone q=Cp(Tb-Ta), ciepło odprowadzone q0=Cv(T4-T1); Praca obiegu lt=q-q0= Cp(Tb-Ta)-Cv(T4-T1);Spraw. teoretyczna obiegu. ηt=(Cp(Tb-Ta)-Cv(T4-T1))/Cp(Tb-Ta)...

Przemiany gazowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Przemiany gazowe. 1) Izochoryczna (V=cont, dv=0) p1/T1=p2/T2 =p1/p2=T1/T2 Wielkości energetyczne całkując mamy: q1-2=Cv(T2-T1) =ΔU1-2 ; ds.=Cv*(dT/T) ; Rów. Izochory w układzie temp-entroia. S=Cv*lnT+const ΔS(S2-S1)=Cv*ln T2/T1 2) Izobaryczna (p=const, dp=0) V1/T1=V2/T2= V1/V2=T1/T2 Wielkości energe...

Wymiana ciepła - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Wymiana ciepła Rodzaje wymiany ciepła: 1)Przewodzenie ciepła(kondukcja) - przewodzenie ciepła polega na przenoszeniu energii wewnątrz ośrodka materialnego lub z jednego ośrodka do drugiego przy ich zetknięciu się. Z miejsca o temp. wyż...

Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Zadanie1. Obieg składa się z następujących przemian politropy, ogrzewania 1-2 o wykładniku z1=∞i politropy sprężania 2-3 o wykładniku z=? I politropy oziębiania 3-1 z3=0. Czynnik roboczy jest 1 kgN2 traktowane jako

Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Zadanie 2 Ze zbiornikiem Izochoryczny Cieplny o objętości V=3m3 zawiera H2 o parametrach p1=0,2mpa, T1=300K. Do zbiornika m2=5,2kg CH4 z przewodu który ma T2=400K Traktując gaz jako doskonały obliczyć końcowe parametry końcowe w zbiorniku. Dane:μH2=2kg/kmol , μCH4=16kg/kmol RH2=8315/2=4151,5j/kg*K ...

Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Zadanie 3 Obieg silnika o czynniku roboczym 1[kg] powietrza składa się z 3 przemian politropowych o z=0; z=k=cp/cv; z=1. Przy czym proces izochoryczny odbywa się przy??? Obliczyć sprawność obiegu oraz parametry po oziębieniu. V=1m3/? P1=1bar, Przyjmując dla powietrza cp=1J/kg*K, R=187 J/kg*K i k=1,...

Gazowe obiegi silnikowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

07. Gazowe obiegi silnikowe – streszczenie Obieg podczas którego wytwarzana jest praca (netto) nazywany jest obiegiem silnikowym, a obieg silnikowy podczas którego czynnik roboczy pozostaje w fazie gazowej nazywamy jest gazowym obiegiem silnikowym. Obiegiem realizowanym pomiędzy zbiornikiem ene...

Przepływy ściśliwe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Teoria maszyn cieplnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

04. Przepływy ściśliwe – streszczenie Dla ułatwienia opisu przepływów ściśliwych dogodne jest połączenie entalpii i energii kinetycznej płynu w jedno wyrażenie nazywane entalpią zatrzymania (lub entalpią całkowitą) i0, zdefiniowaną jako i0 = i...