Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria maszyn cieplnych - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie1.
Obieg składa się z następujących przemian politropy, ogrzewania 1-2 o wykładniku z1=∞i politropy sprężania 2-3 o wykładniku z=? I politropy oziębiania 3-1 z3=0. Czynnik roboczy jest 1 kgN2 traktowane jako gaz doskonały. Dane:p1=5bar T2=1000k V3 =5,94m/kg T3=2000k.Obliczyc pozostałe parametry oraz sprawność obiegu wykresy P-V t-s. Obliczenia 1-2 izochora 3-1 izobara μN2=28kg/kmol , R=Rn/μN2=8315/28=296,96 J/kg*k, V1=V2 , n=m/n=1/28=0.0357kmol, p3*V3=R*T3 p3=r*T3/V3=296.96*2000/5,94=99986,5Pa=1bar
p1=p3=1bar , p2V2=R*T2 V2=R*t2/p2=296,96*1000/5*10do piatej=0,59m3/kg=60m3/kg, V1=V2=0,6m3/kg
, p1V1=RT1 T1=p1*V1/R=1*10do piatej*0,6/296,96=202,9K, Brakujący wykładnik politropy 2-3 Z2=? Z2=LogP2p/p3//LogV2/V3=Log5/Log9.9=0,7 Sprawność obiegu q1-2=Cv(T2-T1) Cv=5/2R=5/2*296,96=742,4J/kg*K q1-2=742,4*(1000-202,29)=592219,9J/kg=592,2kJ/kg, q2-3=C(T3-T2) C=Cv=7/2R//5/2r=7/5r c=742,4*0.7-7/5//0,1-1=724,4*-0,7/-).3=1732,@7J/lg*k q2-3=1732,27(2000-1000)=1732270J/kg*K=1732,27kJ/kg, q3-1=Cp(T3-T1)=7/2R*(202,29-2000)=7/2*296,96*(-1797,71)=-1868467,82j/kg=-1868,47kJ/kg , Sprawność obiegu η=q1-2+q2-3+q-3-1/q1-2+q2-3=592,2+1732,27-1868,47/592,2+1732,27=0,196 Sprawność η=19,6%.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz