Serologia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4347
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Serologia - wykłady - strona 1 Serologia - wykłady - strona 2 Serologia - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

med. Zdzisława Kondera-Anasz.

Notatka składa się z 38 stron i jest to tabelka omawiająca badania biochemiczne krwi:albumina, fibrynogen, podział p/c grupowych, immunizacja Ag krwinek czerwonych, nomenklatura serologiczna, podział Ag grupowe krwi, synteza Ag grupowych, klasyfikacja Ag grupowych krwi, układ ABO, genetyka układu ABO, geny układu wydzielenia, występowanie substancji grupowych A,B,H u tzw. wydzielaczy.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: odmiany AgA, reguła Lansteinera, allop, rzadkie odmiany AgA i AgB, obecność allohemolizyn, fenotyp "Bombay", nazewnictwo Ag układu Rh, stopień immunogenności Ag układu Rh, badania laboratoryjne słabych odmian Ag D, fenotyp Rh null, przyczyny występowania fenotypu Rh null, wskazania do oznaczania fenotypu układu Rh, kliniczne istotne allop/c z układu Rh, stany w których pojawiają się p/c przeciwpłytkowe, oporność na przetoczenie KKP.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: alloimmunologiczana małopłytkowość płodów i noworodków, etiopatologia małopłytkowości płodu, terapia alloimmunotrombocytopeni, testy stosowane do wykrywania p/c HPA, odczyny poprzetoczeniowe.

W notatce brakuje kilku wykładów ale pozostałe są bardzo obszerne i szczegółowe.

SEROLOGIA 8 semestr.
WYKŁAD 1
Wprowadzenie:
Dziedzina immunologii zajmująca się badaniem odpowiedzi immunologicznej organizmu na Ag występującym na komórkach krwi głównie na ERCS lub leukocytach lub płytkach oraz białek osocza.
Cele:
Zabezpieczenie biorcy krwi przed powikłaniami poprzetoczeniowymi.
Zabezpieczenie kobiet w ciąży przed immunizacją.
Zabezpieczenie płodów i noworodków przed choroba hemolityczną.
Pierwsza transfuzja odbyła się przed odkryciem układu krążenia.- HARVEY- XVII wiek
Nieznano grup krwi ani budowy i działania układu odpornościowego. Krew pochodziła od psa lub jagnięcia
1668r pierwszy podręcznik- Przetaczanie krwi.
XIX wiek położnik James Blundell wymyślił przyrządy do przetaczania krwi, strzykawkę do pobierania krwi w 50 % kończyło się śmiercią.
Następnie do leczenia wprowadzono NaCl 0.9% :
Dobrze uzupełniał brakujące płyny
Nie wywoływał powikłań pokrwotocznych
Nieskuteczne w leczeniu anemii 1901 r. odkrycie grup krwi- LANDSTEINER- A,B,O
1914- wprowadzony cytrynian sodu
1924- ukł. MN
1927- ukł. P
1940- układ Rh
1945- test antyglobulinowy
1945- ukł. Kell
1988 - test mikrokolumnowy
1940 COHN rozpoznał funkcjonowanie ludzkiego osocza i tak zaczęła się produkcja preparatów osoczopochodnych takich jak : albumina i fibrynogen
ERCS jednej osoby (dawca ) do innej osoby (biorcy)- wywołują reakcje immunologiczną biorcy - produktem są p/ ciała odpornościowe skierowane przeciwko krwinkom dawcy pojawiające się w krążeniu biorcy.
P/ciała powstałe w krążeniu biorcy mogą niszczyć przetoczone ERCS wywołując r-cję poprzetoczeniową.
U kobiet w ciąży powstałe p/ciała mogą przechodzić przez łożysko niszczyć krwinki płodu oraz wywoływać chorobę hemolityczną
U niektórych chorych w krążeniu mogą pojawić się przeciwciała które są skierowane przeciwko Ag własnych ERCS, co prowadzi do rozwoju choroby autoimmunohemolitycznej.
Struktury (epitopy) które znajdują się na powierzchni ERCS i które stymulują układ odpornościowy do produkcji p/c to Ag.
Występowanie Ag ERCS:
powierzchnia ersc np.: Ag ukł. ABO, Rh
tkanki np.: Ag ukł.ABO
płyny ustojowe np.: Ag ukł. ABO, Lewis
Ag grupowe ERCS:
polipeptydy np.: Ag ukł. Rh
glikopeptydy : Ag ukł. Kell, dufny, Kidd, MNS
oligosacharydy np.: Ag ukł: ABO, Lewis
Dostanie się do krążen

(…)

… over prowadzący do uaktywnienia genu A i B czego następstwem jest produkcja 2 oddzielnych transferaz
produkowany jest pojedynczy enzym zdolny do przenoszenia obu cukrów -N-acetylogalaktozaminy i D- galaktozy.
WYKŁAD 3 Układ Rh
1939r. Levine i Stetson- opis kobiety z martwym dzieckiem
po przetoczeniu krwi od męża - choroba hemolityczna
w surowicy tej kobiety wykryto p/c które aglutynują ERCS jej męża…
… odczynach po przetoczeniach krwi
- do transfuzji powinna być dobrana krew zgodna w PTA w 37 st.C
Wykrywanie allop/c z układu Rh
TESTY RUTYNOWE:
środowisko enzymatyczne - t e s t LEN
Pośredni test antyglobulinowy z zastosowaniem środowiska o niskiej sile jonowej (PTA - LISS)
TEST DODATKOWY
PTA -- z zastosowaniem środowiska glikolu polietylenowego (PTA-PEG) - wykrywanie allop/c odpornościowych klasy IgG…
… do wnętrza komórki lub na zewnątrz
np.: DUFFY N lub C
Typ piąty - V -
Łańcuch polipeptydowy zaczepiony jest w błonie komórkowej poprzez glikofosfatydyloinozytol (GPI), a koniec kwasowy związany jest z białkiem tzw. „kotwicy”
np.: „CROMER” N
C
Synteza Ag grupowych
Ag wielocukrowy (oligosacharydy):
- Gen warunkuje powstanie białka enzymatycznego (transferazy):
- Ag układu: AB0,I,H,P,Globo,Lewis
- Ag białkowe…
… umieszczony na chromosomie 19
- Gen H syntetyzuje fukozylotransferazy, które przyłączają cukier prosty L - fukozę do łańcuchów prekursorowych typu Z (powstaje substancja H).
- Substancja H jest „ substratem” dla transferaz AB dlatego ekspresja H maleje w kolejności:
0 > A2 > B > A2B > A1 > A1B
Typ I płyny ustrojowe wiązanie beta - 1 - 3- łańcuchy prekursorowe.
Typ II krwinki czerwone wiązanie beta - 1 - 4…

Podział Ag granulocytów:
Wspólne z innymi krwinkami:
z ERCS
I
P
Z limfocytami
HLA klasy I
Swoiste dla granulocytów:
HNA (Human Neutrofil Antigen)
Ag granulocytów:
HNA -1a ( NA1 ),
- 1b ( Na2 ),
- 1c ( NA3 ),
HNA - 2a ( NB1 )
HNA - 3a ( 5b )
HNA - 4a ( MART )
HNA - 5a ( OND )
Stany, w których występują allop/c skierowane przeciw Ag granulocytów:
Konflikt serologiczny, matczyno - płodowy w układzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz