Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej (skład i zadania).
Skład: obecnie 41 członków - w tym przewodniczący i 7 wiceprzewodniczących.
Zadania: sprawy związane z członkostwem RP w UE, w szczególności: wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być UE, WE lub ich państwa członkowskie, oraz rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla RM co do stanowisk zajmowanych przez RM do projektów aktów prawnych UE oraz zaleceń dotyczących sposobu głosowania w Radzie UE, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez RM, opiniowanie stanowisk zajmowanych przez RM w sprawach z zakresu polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa UE oraz stanowisk zajmowanych na konferencjach międzyrządowych, a także opiniowanie kandydatów na stanowiska w UE.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz