Sejm podczas konstytucji 3-go maja - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sejm podczas konstytucji 3-go maja - omówienie - strona 1 Sejm podczas konstytucji 3-go maja - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pozycja króla według konstytucji 3 maja
- zasada dziedziczności tronu-tron dziedziczony przez osoby, elekcyjnie, konstytucja powierzała go dynastii Wettinów
- w miejsce odpowiedzialności króla przed sejmem konstytucja uchwaliła odpowiedzialność ministrów zasiadających w Straży Praw
- utraciła prawo odrębnego stanu sejmującego, przewodnicząc jedynie senatowi, miał inicjatywę ustawodawczą wraz ze Strażą Praw, odebrano mu prawo sankcji ustawodawczej, zachował prawo zwoływania Sejmu, lecz ten w określonych przypadkach mógł zbierać się i obradować bez jego udziału
- wszystkie ustawy ogłaszane były w imieniu władcy, posiadał prawo łaski z wyjątkiem spraw o zbrodnie stanu
- nominował najwyższych urzędników, w tym ministrów, przewodniczył Straży Praw
- każdy dekret królewski musiał posiadać podpis odpowiedniego ministra (kontrasygnata)
Sejm wg konstytucji 3 maja
- zniesienie mocy wiążącej instrukcji uchwalanych przez sejmiki, posłowie stali się przedstawicielami narodu
- sejm „zawsze gotowy”, posłowie wybierani raz na dwa lata zatrzymywali mandaty przez całą kadencję
- posłowie mogli być wezwani w każdej chwili przez króla lub marszałka izby poselskiej na sesję nadzwyczajną
- sejmy prawodawcze miały się odbywać, co 2 lata i trwać 70 dni z możliwością przedłużenia do 100 dni
- sesje nadzwyczajne odbywać się miały m.in. w przypadku konfliktu między królem a strażą praw a strażą lub komisjami
- skład: senat 132 osoby i sejm 204 posłów i 24 plenipotentów miejskich
- zmniejszenie uprawnień królewskich, utracił on prawo sankcji
- król posiadał sam lub wespół ze Strażą Praw inicjatywę ustawodawczą
- sejm mógł się zbierać zwoływany przez króla, z mocy prawa lub na zarządzenie marszałka
- ograniczenie uprawnień senatu, posiadał on jedynie prawo weta zawieszającego
- zniesienie liberum veto, głosowanie większością prostą lub kwalifikowaną
- ustawy opracowywane przez wyznaczone przez sejm deputacje
- sejm „konstytucyjny” mający prawo wprowadzania zmian w konstytucji miał się zbierać co 25 lat
- aby czuwać nad wykonaniem ustaw i uchwał sejmowych w skład straży praw wchodził marszałek sejmu
Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska
-Konstytucja 3 maja świadomie pominęła wzajemny stosunek Korony i Wielkiego Księstwa
- w zamian za zgodę na konstytucję Litwa otrzymała zgodę na zachowanie podmiotowości w nowym ustroju
- marszałka konfederacji litewskiej powołano do straży praw z takimi samymi uprawnieniami jak marszałek sejmu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz