Segment kontroli GPS- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segment kontroli GPS- opracowanie - strona 1 Segment kontroli GPS- opracowanie - strona 2 Segment kontroli GPS- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

segment kontroli GPS
Segment kontroli GPS polega na kontrolowaniu oraz monitorowaniu wszystkiego co jest
związane z GPS. Główną stacją kontrolującą jest stacja w bazie sił lotniczych Colorado
Springs. 12 stacji nadzoru na Hawajach na Wyspie Wniebowstąpienia Waszyngtonie
Argentynie w Londynie Australii .Segment kontroli odpowiada za utrzymanie sprawności
technicznej systemu (niezawodności i dokładności odbieranego przez użytkowników sygnału
satelitarnego. Ciągłe monitorowanie satelit obserwacje wysyłane są do stacji głównej, gdzie
wyliczane są orbity (nie rzadziej niż 48 godzin . Stacje śledzące wykonują pomiary odległości
do satelitów co 1,5 sek następnie są wygładzane w interwałach 15 min wysyłane do Colorado
Springs a tam obliczane są efemerydy satelitów . Przewidywane elementy orbity oraz
poprawki do zegara satelity stanowią część depeszy nawigacyjnej
odbiornik GPS
Odbiornik GPS wyznacza współrzędne anteny w układzie WGS84 na podstawie sygnału
dochodzących z przynajmniej 4 satelit.
Budowa:
1.)antena ze wzmacniaczem sygnałów do konwersji fal elektormagnetycznych na sygnal
elektryczny
2.)”A front end” konwersja sygnałów RF na IF
3.)Signal tracker/correlationsection oddzielenie sygnałów dochodzących od różnych
satelitów
4.)Microprocesor (wyznaczanie współrzędnych anteny)
5.)Bateria i pamięc do przechowywania danych
Funkcje: odbiór sygnałów przez satelity GPS, oddzielenie sygnałów dochodzących od
różnych satelit, pomiar czasu oraz pomiar przesunięcia dopplerowskiego, odkodowanie
depeszy nawigacyjnej w celu wyznaczenia pozycji , prędkości oraz zegara satelity
Odbiorniki GPS wyposażono w wiele funkcji. Między innymi:

\rejestrowanie śladu

nawigacja "do punktu" oraz "po trasie"

track back (czyli powrót do miejsca wyjścia "tą samą trasą")

pomiar odległości

wyznaczenie powierzchni (np. działki)

obliczanie wschodów i zachodów słońca oraz pór księżyca
a w bardziej rozbudowanych odbiornikach:

wyświetlanie map i nawigacja na mapach warstwowych

komunikacja przez port szeregowy (RS232/USB) i Bluetooth z innym sprzętem
elektronicznym (PC, PPC, Palm, elektroniczna mapa morska ECDIS)

autorouting (wyznaczanie automatycznej trasy "po drogach")
typy usług oferowane dla użytkowników GPS
-SPS (standard positioning service)dokładność pozycji uzyskiwana z pomiaru na
częstotliwości L1 z dostępnym kodem C/A –PPS(precise positioning service) najwyższy
poziom wyznaczenia pozycji dynamicznej z pomiaru na dwóch częstotliwościach L1 i L2 z
dostępnym kodem P
Jakie informacje niezbędne są przy przenoszeniu wysokości metodą niwelacji
satelitarnej
Podstawowym problemem przy pomiarze wysokości jest to, że nie mierzymy
bezpośrednio różnic wysokości (nad geoidą), a różnice wysokości nad elipsoidą. Mamy
więc dwa systemy wysokości: jeden odnoszący się do geoidy, a drugi do elipsoidy. Te
dwa systemy wysokości sąkompletnie rozłącznei nie możemy mierzyćróżnic wysokości
jednego systemu narzędziami pomiarowymi drugiego i na odwrót.
Jakie czynniki ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz