Ściśliwość gruntów - Krzywe ściśliwości pierwotnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ściśliwość gruntów - Krzywe ściśliwości pierwotnej  - strona 1

Fragment notatki:

Ściśliwość gruntów
Ściśliwością gruntu nazywa się zdolność gruntu do zmniejszenia swojej objętości pod wpływem obciążenia . Grunt poddany obciążeniu , bez możliwości bocznego rozszerzenia, odkształca się , zmniejszając swoja objętość na skutek :
◊ Usuwania z gruntu wody wolnej i kapilarnej.
◊ Przesuwania się cząsteczek gruntu względem siebie i zajmowania przez nie bardziej statecznego położenia.
◊ Usuwania z gruntu pęcherzyków powietrza.
◊ Zgniatania niektórych ziarenek gruntu.
◊ Sprężystego odkształcenia powłoki wody błonkowej.
◊ Sprężystego odkształcenia cząstek gruntu.
◊ Sprężystego zmniejszania objętości powietrza zamkniętego w porach gruntu.
Odkształcenia powstałe na skutek obciążenia można podzielić na:
* odkształcenia trwałe nieodwracalne -powstające na skutek :
◊ Usuwania z gruntu wody wolnej i kapilarnej.
◊ Przesuwania się cząsteczek gruntu względem siebie i zajmowania przez nie bardziej statecznego położenia.
◊ Usuwania z gruntu pęcherzyków powietrza.
◊ Zgniatania niektórych ziarenek gruntu.
odkształcenia sprężyste odwracalne- powstające na skutek:
◊ Sprężystego odkształcenia powłoki wody błonkowej.
◊ Sprężystego odkształcenia cząstek gruntu.
◊ Sprężystego zmniejszania objętości powietrza zamkniętego w porach gruntu.
Grunt poddany obciążeniu będzie się odkształcał zmieniając swoją objętość . Po usunięciu obciążenia nastąpi odprężenie gruntu i zwiększenie wysokości próbki, nie wróci jednak do pierwotnej wysokości, ponieważ została usunięta część wody znajdującej się w porach gruntu, część pęcherzyków powietrza, nastąpiło częściowe zgniecenie ziarenek i wzajemne przesunięcie się poszczególnych cząstek. Zjawiskom tym towarzyszy zagęszczenie gruntu, a tym samym zmniejszenie porowatości i wskaźnika porowatości.
Krzywe ściśliwości pierwotnej , odprężenia i ściśliwości wtórnej. Do wyznaczania krzywej ściśliwości pierwotnej, krzywej odprężenia i krzywej ściśliwości wtórnej gruntu służy aparat zwany edometrem. Jeżeli próbkę umieszczoną w edomerze poda się kolejnym, coraz to większym stopniom obciążenia, dokonując jednocześnie pomiaru zmiany wysokości próbki przed każdorazową zmianą obciążenia, to uzyska się zależność zmiany wysokości próbki od wielkości obciążenia. Nanosząc dokonane pomiary na układ współrzędnych prostokątnych i odkładając w skali na osi poziomej obciążenie przypadające na jednostkę powierzchni próbki, a na osi pionowej wysokość próbki przed każdorazową zmianą obciążenia , uzyska się kilka punktów układających się w postaci krzywej logarytmicznej, którą nazywa się ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz