Modelowanie i identyfikacja

Wytrzymałość na ścinanie - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i identyfikacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Opór tarcia w odniesieniu do jednostki powierzchni ścinania gruntów niespoistych (piasków suchych) w stanie równowagi granicznej wyraża się wzorem Coulomba: t= τ = бn * f= бn * tgΦ. Dla gruntów spoistych , mających opór tarcia i spójności, wzór będzie miał postać: t= τ = бn * f= бn * tgΦ + c, gdz...

Stateczność skarp w gruntach sypkich - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i identyfikacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

STATECZNOŚĆ SKARP W GRUNTACH SYPKICH Wytrzymałość gruntów sypkich na ścinanie charakteryzuje tylko kąt tarcia wewnętrznego, dlatego też określenie stateczności skarp w gruntach sypkich ( = 0) jest bardzo proste. Łatwo wykazać, że g...

Wytrzymałością gruntu na ścinanie - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i identyfikacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

OPIS TEORETYCZNY Wytrzymałością gruntu na ścinanie nazywamy opór, jaki stawia grunt naprężeniom stycznym w rozpatrywanym punkcie ośrodka. Po pokonaniu oporu ścinania następuje poślizg pewnej części gruntu w stosunku do pozostałej. Formułą określającą zjawisko ścięcia gruntu jest warunek podany prze...

Równanie stateczności - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i identyfikacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

OGÓLNE WARUNKI STATECZNOŚCI (RÓWNANIE STATECZNIŚCI) Jak wykazują doświadczenia, przy dostatecznie dużych wymuszonych odkształ­ceniach dochodzi do wyczerpania wytrzymałości materiału tworzącego skarpę. Wobec faktu, że poszczególne obszary elementarne gruntu, czy skały mają różną wytrzymałość, należ...