Ściśle nieliniowe modele regresyjne - Metoda najmniejszych kwadratów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

ŚCIŚLE NIELINIOWE MODELE REGRESYJNE Regresyjny model ściśle nieliniowy
y i = f ( x i ,  ) +  Nie można znaleźć formuły na transformację zmiennych.
Parametry szacowane są na podstawie n elementowej próby losowej, w postaci odpowiadających sobie par wartości x ji , y i , dla i=1,..., n .
Oszacowanie zmiennej zależnej :
= f(x 1i , x 2i , ...., x ki ,b 0 , b 1 , ..., b m ) gdzie: b 0 , b 1 , …, b k - oszacowania parametrów  0 ,  1 , …,  k Metoda najmniejszych kwadratów:
Rozwiązanie - zastosowanie metod optymalizacji nieliniowej. W Excelu można w tym celu wykorzystać narzędzie SOLVER. Narzędzie SOLVER Wywołanie narzędzia SOLVER wymaga wykonania polecenia Solver z menu Narzędzia . Jeżeli menu Narzędzia nie zawiera takiego polecenia, należy wykonać polecenie Dodatki z Menu Narzędzia i w oknie Dodatki uaktywnić dodatek SOLVER .
Po wywołaniu dodatku SOLVER pojawi się okno dialogowe Solver-Parametry .
W oknie tym należy określić następujące pola: Komórka celu - adres komórki arkusza, w której zapisana jest funkcja zmiennych zapisanych w obszarze Komórki zmieniane . Wartość w tej komórce może być maksymalizowana, minimalizowana, lub ma przyjąć określoną wartość Komórki zmieniane - adresy komórek zawierające zmienne dobierane aby spełnić założony warunek. Zadanie optymalizacji polega na wyznaczeniu ich wartości. Przed uruchomieniem narzędzia SOLVER należy w komórkach tych wpisać konkretne wartości, które stanowić będą punk startowy dla algorytmu optymalizacyjnego. Warunki ograniczające - podawane są w postaci warunku na wartość komórki. Przyciski Dodaj pozwala wprowadzić nowy warunek w następującym oknie : Po ustawieniu parametrów Solvera należy wybrać przycisk Rozwiąż . Jeśli rozwiązanie zostanie znalezione pokaże się okno:
Które należy zaakceptować przyciskiem OK . Uwaga : Jeśli Solver nie znajdzie rozwiązania należy zmienić punkt startowy.
Przykład 2
3
4
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz