ściaga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ściaga - strona 1

Fragment notatki:

ŚCIĄGA


Cena minimalna ustalona przez państwo: -musi być wyższa od ceny równowagi Cena relatywna czynników produkcji determinuje pochylenie: -izokosty Cena relatywna dóbr i usług determinuje pochylenie: -ograniczenia budżetowego konsumenta Ceny maksymalne są ustalane na poziomie: -Niższym od ceny równowagi Ceteris paribus w teorii popytu oznacza: -tylko jedna determinanta np tylko jedna determinanta ulegnie zmianie zaś pozostałe nie zmienią się Co pozwala na przesunięcie krzywej możliwości produkcyjnych: -wzrost gospodarczy -postęp techniczno - ekonomiczny Co wg utalitarystycznej koncepcji wyjaśnia dlaczego krzywe popytu mają ujemne nachylenie: -zjawisko malejącej użyteczności marginalnej Czy krótko i długookresowa funkcja kosztu przeciętnego: -są styczne Czysta krzywa popytu rynkowego jest implikacją: -efektu substytucji zmiany ceny Dla dóbr normalnych nie jest: -efekt substytucyjny dodatni a efekt dochodowy ujemny Dla firmy wolnokonkurencyjnej: -MR=P Dla jakich dóbr elastyczność mieszana popytu jest większa od zera: -substytucyjnych Dla liniowej krzywej popytu elastyczność cenowa jest mniejsza od –1 gdy popyt jest: -doskonale elastyczny Dla monopolu z liniową funkcją popytu utarg krańcowy przyjmuje wartość ujemną przy: -E0

Cena minimalna ustalona przez państwo:
-musi być wyższa od ceny równowagi
Cena relatywna czynników produkcji determinuje pochylenie:
-izokosty
Cena relatywna dóbr i usług determinuje pochylenie:
-ograniczenia budżetowego konsumenta
Ceny maksymalne są ustalane na poziomie:
-Niższym od ceny równowagi
Ceteris paribus w teorii popytu oznacza:
-tylko jedna determinanta np.. tylko jedna determinanta ulegnie zmianie zaś pozostałe nie zmienią się
Co pozwala na przesunięcie krzywej możliwości produkcyjnych:
-wzrost gospodarczy
-postęp techniczno - ekonomiczny
Co wg utalitarystycznej koncepcji wyjaśnia dlaczego krzywe popytu mają ujemne nachylenie:
-zjawisko malejącej użyteczności marginalnej
Czy krótko i długookresowa funkcja kosztu przeciętnego:
-są styczne
Czysta krzywa popytu rynkowego jest implikacją:
-efektu substytucji zmiany ceny
Dla dóbr normalnych nie jest:
-efekt substytucyjny dodatni a efekt dochodowy ujemny
Dla firmy wolnokonkurencyjnej:
-MR=P
Dla jakich dóbr elastyczność mieszana popytu jest większa od zera:
-substytucyjnych
Dla liniowej krzywej popytu elastyczność cenowa jest mniejsza od -1 gdy popyt jest:
-doskonale elastyczny
Dla monopolu z liniową funkcją popytu utarg krańcowy przyjmuje wartość ujemną przy:
-|E0|<1
Dla stałych korzyści skali gdy TRS=1 przychody z czynnika będą:
-malejące
Długookresową funkcję podaży firmy wolnokonkurencyjne na czynniki produkcji ilustruje:
-funkcja długookresowego kosztu krańcowego w części rosnącej od punktu przecięcia z długookresową funkcją przeciętnego kosztu całkowitego
Długookresowa funkcja podaży indywidualnej monopolu to:
-żadna z powyższych
Do podstawowych funkcji banków komercyjnych należą:
-utrzymywanie rezerw
Dobra gorsze mają krzywą popytu:
-rosnąca lub malejącą
Dobra podrzędne mają krzywą popytu:
-tylko malejącą
Dobra wolne to:
-nie posiadające ceny
Efekt dochodowy zmiany ceny może być:
-dodatni albo ujemny
Efekt substytucyjny Hicksa przy zmianie ceny dobra konsumpcyjnego oznacza:
-zmianę położenia konsumenta na dotychczasowej krzywej objętości
Formuła MRS=px/pvy wyraża:
-warunek konieczny maksymalizacji użyteczności konsumenta
-warunek konieczny równowagi konsumenta
Funkcja popytu indywidualnego sumy oligopolistycznej jest:
-zdeterminowaną reakcją konkur

(…)

… po wybranym Krańcowa stopa substytucji oznacza:
-proporcje w jakich jedno dobro jest zastępowane drugim
Kryterium określenia krótkookresowej funkcji kosztu całkowitego firmy:
-krótkookresowa funkcja produkcji
Krzywa Engla w teorii popytu indywidualnego ilustruje:
-zależność między dochodem konsumenta a ilością nabywanego dobra
Krzywa możliwości produkcyjnych ilustruje:
-możliwe kombinacje dóbr i usług…
… produktu
-zbiorem efektywnych rozwiązań produkcyjnych
Funkcja reakcji w modelu równowagi oligopolu Cournota wyraża:
-reakcję firmy oligopolistycznej na przyjmowaną daną wielkość produktu konkurenta
Gdy elastyczność cenowa popytu E0=-I to spadek ceny wywołuje ceteris paribus:
-brak zmiany utargu całkowitego firmy
Gdy ilości rynkowe są stałe a zmienna cena to równowaga w tych warunkach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz