Schody- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schody- opracowanie - strona 1 Schody- opracowanie - strona 2 Schody- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE SCHODÓW
1).Zasady kształtowania schodów i pochylni.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, gdy posadzka ich znajduje się
powyżej lub poniżej otaczającego terenu, musza mieć schody lub pochylnie. Pomieszczenie,
w którym znajdują się schody, prowadzące do wyższych kondygnacji, nazywamy klatką
schodową. W budynkach mieszkalnych, w których liczba kondygnacji przekracza 5, muszą
być, oprócz schodów, dźwigi elektryczne dostępne z klatki schodowej.
Schody odpowiadać muszą potrzebą komunikacji, określonym w prawie budowlanym.
Bezpieczeństwo mieszkańców wymaga, aby elementy schodów nie ulegały awarii ani
podczas zwykłego użytkowania, ani w okresie ewakuacji w czasie pożaru. W żadnym
wypadku nie morze nastąpić lawinowa awaria schodów, przy której utrata stateczności
jednego elementu powoduje zniszczenie większej części konstrukcji klatki schodowej.
Przepisy ppoż. Oprócz wymagań dotyczących odpowiedniej odporności ogniowej konstrukcji
schodów i klatek schodowych, a w wysokich budynkach zalecane są klapy samo czynienie
odprowadzające dym z klatki schodowej umieszczone w stropodachach.
Schody składają się z :
- biegów,
- spoczników,
- podestów.
Spocznik jest umieszczony zwykle w połowie wysokości kondygnacji. Liczba stopni w
jednym biegu nie powinna przekraczać 17. Najmniejsza użytkowa szerokość schodów
wewnętrznych, służących do stałej komunikacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
bez dźwigów powinna wynosi 1,2 m, z dźwigami 1,1 m, w budynkach jednorodzinnych 0,7
m. Szerokość użytkowa spocznika w budynkach odpowiednio 1,5 m,1,2 i 0,8 m. Natomiast
schody prowadzące do piwnic i strychów mogą być węższe. Szerokość spoczników podestów
w poziomie stropu kondygnacji powinna być o 10 cm większa niż szerokość biegów, aby
osoby zatrzymujące się przed drzwiami prowadzącymi do mieszkań nie hamowały ruchu.
Wysokość i szerokość stopnia wynika z długości kroku ludzkiego, który wynosi od 60 do 65
cm. Zależność tę, która kształtuje również nachylenie schodów wewnętrznych i
zewnętrznych, ustala się na podstawie wzoru:
2 h + s = 60 65cm,
gdzie: h- wysokość stopnia, cm,
s – szerokość zasadnicza stopnia, nie licząc zwisu podnóżka, cm.
Ze wzoru wynika, że długość stopnia jest związana z jego wysokością; im wysokość jest
mniejsza, tym są wygodniejsze , ale długość stopnia musi być większa, sama zaś klatka
schodowa zajmuje więcej miejsca. Z tych względów wprowadzono ograniczenia wysokości
stopni: 20 cm w schodach prowadzących do piwnic i na strychy, 16,5 cm w schodach
wewnętrznych między kondygnacjami budynków mieszkalnych, a 19 cm w budynkach
jednorodzinnych.
W zależności od kształtu zaprojektowanych biegów w rzucie poziomym rozróżniamy
następujące rodzaje schodów :
- jednokierunkowe jednobiegowe,
- jednokierunkowe trójbiegowe,
- jednokierunkowe zespolone,
- łamane jednobiegowe (zabiegowe),
- łamane trójbiegowe,
- łamane zespolone,
- powrotne jednobiegowe,
- powrotne dwubiegowe,
- powrotne trójbiegowe,
- powrotne zespolone,
- wachlarzowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz