Wymagania stawiane schodom - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania stawiane schodom - opracowanie - strona 1 Wymagania stawiane schodom - opracowanie - strona 2 Wymagania stawiane schodom - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Problem  komunikacji pionowej w budynku rozwiązany być w róŜny   sposób. 1. Podstawowe powszechnie stosowane rozwiązanie to schody. W budynkach niskich  ( sfery  komunalno-bytowej) moŜe to być rozwiązanie jedyne. 2.  W budynkach wyŜszych muszą być zaprojektowana takŜe windy, jednak zawsze   uzupełnione schodami jako komunikacją awaryjną. 3.  Na parterze schody bywają uzupełnione przez pochylnie. 4 W budynkach handlowy i takŜe czasem w biurowych,  przy duŜej liczbie klientów,  projektowane są schody ruchome, jednak zawsze uzupełnione schodami jako komunikacją zastępczą (i awaryjną). ELEMENTY KOMUNIKACJI PIONOWEJ Wymagania stawiane schodom Schody i pochylnie W budynkach jednorodzinnych : szerokość biegu :           0,80 m szerokość spocznika :    0,80 m max. wys. stopni :           0,19 m W budynkach wielorodzinnych : szerokość biegu :           1,20 m szerokość spocznika :     1,50 m max. wys. stopni :           0,175 m Liczba stopni w 1 biegu schodowym : nie mniej niŜ 3 i nie więcej niŜ :  - w budynku opieki zdrowotnej – 14 stopni, - w innych budynkach – 17 stopni PowyŜsze nie dotyczy budynków 1-rodzinnych i zagrodowych. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niŜ 10. Wymagania stawiane schodom 25 25 Dla samochodów w garaŜach  indywidualnych 25 15 15 15 Dla samochodów w garaŜach  wielostanowiskowych: a) jedno- i dwupoziomowych b) wielopoziomowych 15 10 8 15 8 6 Do ruchu pieszego i dla osób  niepełnosprawnych  poruszających się przy uŜyciu  wózka inwalidzkiego, przy  wysokości pochylni: a) do 0,15 m b) do 0,5 m c) ponad 0,5 m* ) wewnątrz budynku lub pod  dachem % nachylenia na zewnątrz bez  przekrycia  % nachylenia Przeznaczenie pochylni pochylni Usytuowanie Schody 1. Schody Ŝelbetowe Głównie ze względów ochrony przeciw poŜarowej, ale takŜe z uwagi na sztywność i trwałość jest to rozwiązanie podstawowe. 2. Schody drewniane Stosowane w budynkach o konstrukcji drewnianej, lecz takŜe jako schody wewnątrz  mieszkaniowe ( np. z uwagi ma walory estetyczne).  3. Schody metalowe w budynkach sfery komunalno-bytowej jedynie jako komunikacja uzupełniająca (np. w  wydzielonej części technologicznej jako komunikacja dla obsługującej  urządzenia lub jako  zewnętrzne schody awaryjne. Stosowane w budynkach przemysłowych jako schody dla obsługi  urządzeń – schody międzypiętrowe i tu najczęściej projektowane są jako Ŝelbetowe.  Schody Ŝelbetowe Klatka schodowa Wydzielona funkcjonalnie przestrzeń w budynku w której znajdują się schody.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz