Schematy zastępcze dla stanu nieustalonego i ustalonego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schematy zastępcze dla stanu nieustalonego i ustalonego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Schematy zastępcze dla stany nieustalonego i ustalonego oraz równania silnika obcowzbudnego prądu stałego.
Pracę silnika prądu stałego opisują zależności wynikajace z praw indukcji elektromagnetycznej i elektrodynamiki: E=ke, Me= kea Przemianom energetycznym zachodzącym w silnikach prądu stałego towarzyszą straty mocy: mechaniczne Pm oraz wydzielane w uzwojeniu Pcu i żelazie twornika PFe.
Moc pobierana przez silnik: Pin=UaIa .
Zależność między mocą dostarczoną do silnika Pin, mocą elektromagnetyczną silnika Pe i mocą na wale P, a stratami mocy: Pe=Pin-PCu= UaIa-RrIa2=EIa P=Pe-PFe-Pm Mocy elektromagnetycznej Pe odpowiada moment elektromagnetyczny Me rozwijany przez silnik: Me=Pe/=EIa/=keIa Wartość prądu Ia w stanie pracy ustalonej silnika jest proporcjonalna do momentu oporowego Mo maszyny roboczej i zmienia się ze zmianą Mo Moment napędowy Ms na wale silnika: Ms=P/
W stanie ustalonym pracę silnika opisują nastepujące równania wyprowadzone ze schematu zastępczego:
Dla obwodu wzbudzenia If=Uf/(Rf+Rfd)
Wartość prądu zależy tylko od napięcia zasilania i rezystancji tego obwodu
Dla obwodu twornika Ua=ke+RrIa Wartość pradu zależy od momentu oporowego Mo maszyny roboczej. ke-stała zależna od konstrukcji maszyny, E-siła elektromotoryczna indukowana w tworniku silnika, -strumień wywołany przez strumień wzbudzenia, -prędkość kątowa, Ia-prad twornika, Ua-napięcie twornika, Rr-rezystancja obwodu twornika
Stan nieustalony to np. rozruch, hamowanie
Schemat zastępczy obcowzbudnego silnika prądu stałego
Silnik napędowy wytwarza moment obrotowy MS=f(S),który jest najczęściej momentem napędzającym, a niekiedy momentem hamującym. Maszyna robocza przeciwstawia napędzającemu ją silnikowi moment oporowy M0=f(0), który najczęściej działa hamująco. W stanie ustalonym maszyny roboczej M.S=M0. Jeżeli MSM0 to powstaje moment dynamiczny M.d, powodujący zmianę prędkości kątowej napędu. Moment dynamiczny wymusza stan przejściowy układu napędowego i jest definiowana zależnością Md=MS()-M0(). Jest to podstawowe równanie ruchu napędu.
Stan ustalony: MS=M0 ; Md=0 ; =const; d/dt=0.
Stan przejściowy: MSM0 ; Md0 ; const; d/dt0.
Rozruch; przyśpieszenie układu: MSM0 ;Md0; const; d/dt0.
Hamowanie; opóźnienie układu: MS ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz