Scharakteryzuj rolę prokuratora w postępowaniu karnym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Scharakteryzuj rolę prokuratora w postępowaniu karnym-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Scharakteryzuj rolę prokuratora w postępowaniu karnym. Wśród organów prowadzących postępowanie przygotowawcze najważniejszym organem jest prokurator. Prokurator prowadzi śledztwo oraz nadzoruje dochodzenie i śledztwo w zakresie w jakim sam go nie prowadzi. Jest zobowiązany do czuwania nad prawidłowym i sprawnym prowadzeniem całego postępowania przygotowawczego (art. 326 k.p.k.).
Prokurator jest organem procesowym, który prowadzi śledztwo ale może także powierzyć Policji prowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie ,a także dokonanie poszczególnych czynności śledczych (art. 311 k.p.k.).
Wszelkie postanowienia wydawane w śledztwie są postanowieniami prokuratorskimi. Postanowienia o zawieszeniu postępowania, jeżeli nie zostało wydane przez prokuratora wymagają jego pisemnej akceptacji (art.325 k.p.k.), Prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania ( art. 336 k.p.k.). Prokurator jest tzw. dominus litis całego postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze ma w zasadzie charakter inkwizycyjny (śledczy). W przypadku czynności w których występują elementy kontradyktoryjności postępowania, rola prokuratora jako organu jest zbliżona do roli sądu, a stronami są wtedy pokrzywdzony i oskarżony.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz