Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży - strona 1 Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży - strona 2 Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży - strona 3

Fragment notatki:


Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży WPROWADZENIE OGÓLNE Suicydologia to dział psychiatrii zajmujący się samobójstwami oraz próbami samobójczymi. Głównymi zagadnieniami w suicydologii są: zapobieganie samobójstwom; leczenie pacjentów po próbach samobójczych; badania czynników wpływających na popełnianie samobójstw (środowiskowych i biologicznych). Akt samobójczy świadczy o rezygnacji jednostki z życia. Jest to najtragiczniejszy przejaw dezintegracji społecznej i osobowościowej, który świadczy o tym, iż nie istnieją już mechanizmy integracyjne spajające jednostkę z szerszymi strukturami społecznymi i z samą sobą. Klasyk socjologicznej analizy zachowań samobójczych Emile Durkheim dowodził, że samobójstwa nie są efektem indywidualnych (psychologicznych) skłonności, ale zjawiskiem determinowanym w największym stopniu cechami grup społecznych, z których samobójcy się wywodzą i typem społeczeństwa, w którym żyją. Prowadzone są badania dotyczące wpływu, jaki na samobójstwa wywiera ciśnienie powietrza, plamy na słońcu, wahania sezonowe i gospodarcze oraz takie czynniki biologiczne jak: dziedziczenie, ciąża itp. Analizowane są również się związki z gruźlicą, trądem, alkoholizmem, psychozą czy cukrzycą. Znane są publikację na temat samobójstw w szkole, w wojsku oraz w zakładach karnych. Zestawienia statystyczne klasyfikują stopę samobójstw na 100 000 mieszkańców w zależności od wieku, płci, religii, rasy, regionu. Badania kulturowo - historyczne przedstawiają różne postawy wobec samobójstwa w różnych epokach, krajach oraz zmiany rodzaju i częstotliwości samobójstw w odniesieniu do zmieniających się epok i filozofii kultury. METODY BADAŃ NAD SAMOBÓJSTWEM W badaniach nad zjawiskiem samobójstwa stosowane są dwie metody. Pierwsza polega na statystyczno - socjologicznej analizie zasięgu struktury, trendów rozwojowych oraz innych uchwytnych i istotnych cechach zjawiska, mogących się przyczynić do wyjaśnienia jego charakteru oraz społecznych uwarunkowań. Druga z nich stanowi metodę ukierunkowaną na uchwycenie indywidualnych przyczyn zamachów samobójczych, polegająca na badaniach osobowości niedoszłych samobójców i ustaleniu środowiskowych determinant zachowania autodestrukcyjnego. Analizuje się przede wszystkim materiały pisane, listy pożegnalne, dzienniki, pamiętniki, przeprowadza się wywiady z rodziną samobójcy, osobami bliskimi, współpracownikami. Analizie poddane zostają również zdania poprzedzające samobójstwo, okoliczności, sposób popełnienia zamachu. W badaniach samobójstw niezakończonych śmiercią uwaga koncentruje się na osobie dokonującej zamachu, czyli na cechach jej osobowości. Szuka się także uwarunkowań zachowań autodestrukcyjnych w warstwie socjologicznej oraz medycznej. Próby samobójcze mają zazwyczaj wymiary bardziej rozległe. Mianowicie często jest to samobójstwo stymulowane, ale może też być przypadkowym niepowodzeniem poważnego zamiaru. Stengel wyróżnił cztery stopnie zagrożenia dla życia:

(…)

… powiedzieć, że żyjemy w trudnej epoce. Większość nastolatków kosztowała alkoholu już w bardzo młodym wieku, a wielu z nich zażywało narkotyki. Samobójstwa dzieci i młodzieży są niewątpliwie wyrazem nieprzystosowania społecznego a także zaburzeń w procesie socjalizacji w rodzinie i szkole. UWARUNKOWANIA ZAMACHÓW SAMOBÓJCZYCH - ROZWAŻANIA OGÓLNE Badania wykazały, że młodzież z tendencjami samobójczymi…
… je tylko korespondencyjnie. BIBLIOGRAFIA 1) Zajączkowski Krzysztof „Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży” Toruń 1997 2) Durkheim Emile „Samobójstwa” 3) Hillman James „Samobójstwa a przemiana psychiczna „ W-wa 1996 4) Hołyst Brunon „Przywróceni życiu „ PWN 5) Jarosz Maria „Samozniszczenie” Polska Akademia Nauk 6) Jarosz Maria „Samobójstwo, samozniszczenie, alkoholizm, narkomania „ Wrocław 1980 r. 7) Jarosz…
…) inne samookaleczenie 116 (87) rzucenie się z wysokości 366 (228) utopienie się 104 (48) powieszenie się 3.798 (3.315) rzucenie się pod pojazd 96 (74) zastrzelenie się 36 (36) inny sposób 252 (139) W 2.415 (2.067) zdarzeniach rozpoznanie metody było niemożliwe. Natomiast przyczyny popełnienia samobójstwa, jakie udało się ustalić to: w 841 (557) - zamachach przyczyna była choroba psychiczna w 571 (460…
… alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo zamachu przy istnieniu już takiego zamiaru ZABURZENIA W ODŻYWIANIU SIĘ Wiele dzieci i wielu młodych ludzi w okresie dojrzewania jest niezadowolonych ze swego ciała i dlatego stara się schudnąć, zwracając uwagę na to, co należy i czego nie należy jeść. Od 1% do 2% nastolatek cierpi na anoreksję lub bulimię. Dziewczęta z anoreksją bardzo często zapadają również na depresję, a ryzyko samobójstwa wśród nich jest dwudziestokrotnie wyższe niż w ogólnej populacji młodych ludzi. Najnowsze wyniki badań wskazują, że również chłopcy mogą chorować na anoreksję i bulimię. NIEPOWODZENIA W MIŁOŚCI Do kolejnych wśród domniemanych przyczyn targnięcia się na życie można zaliczyć niepowodzenia w miłości. Występowanie tej przyczyny często uwarunkowane jest młodym wiekiem i związana…
… papierosów, lub picie, albo używanie narkotyków (z kanabis, marihuaną i haszyszem — włącznie), incydenty prowadzące do interwencji policji oraz przemoc wobec uczniów. Czynniki te pomagają rozpoznać uczniów, w przypadku, których istnieje ryzyko bardzo złego stanu emocjonalnego spowodowanego przez stres psychiczny i społeczny, oraz myśli samobójczych prowadzących w końcu do zachowań samobójczych. Jeśli któryś…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz