Rzeczywista struktura metali (wady)- omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczywista struktura metali (wady)- omówienie - strona 1 Rzeczywista struktura metali (wady)- omówienie - strona 2 Rzeczywista struktura metali (wady)- omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Śląska 2.XII.2000r.
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa 6
Podstawy nauk o materiałach.
Temat ćw.: Rzeczywista struktura metali.
Wykonał:
Roman Zawisz
1. Wady budowy krystalicznej i ich wpływ na własności metali.
Klasyfikacja wad budowy krystalicznej. W rzeczywistości metale i kryształy innych pierwiastków wykazują skończone wymiary i liczne wady budowy krystalicznej. Najogólniej wady te ze względu na ich cechy geometryczne można podzielić na:
• punktowe,
• liniowe,
• powierzchniowe.
Wpływ wad budowy krystalicznej na własności metalu. Wady budowy krystali­cznej w istotny sposób wpływają na własności wytrzymałościowe i plastyczne metali. Obliczenia teore­tyczne wykazują, że najlepszymi własnościami wytrzymałościowymi powinny cechować się metale o idealnej budowie krystalicznej, a ich wytrzymałość powinna przewyższać około 1000-krotnie wytrzymałość metali technicz­nych. Potwierdza to fakt, że bardzo duże włas­ności uzyskują kryształy włoskowate, tak zwa­ne wiskery, tj. monokryształy o jednej tylko dyslokacji śrubowej. Dążenie do ograniczenia wad budowy krystalicznej jest jednak technicz­nie bardzo trudne. Natomiast praktyczna me­toda umacniania metali polega na znacznym zwiększeniu gęstości wad budowy krystalicznej, co można osiągnąć przez stosowanie stopów metali o strukturze polikrystalicznej, w wyniku rozdrobnienia ziarn, wydzielenia faz o dużej dyspersji, a także przez zgniot wskutek odkształcenia plastycznego na zimno. Osiągnięciu tego celu sprzyjają więc procesy technologiczne odlewania, obróbki plastycznej i obróbki cieplnej, omówione w kolej­nych częściach podręcznika.
2. Wady punktowe budowy krystalicznej.
Wakanse i atomy międzywęzłowe. Do wad punktowych, cechujących się niewielkimi wymiarami we wszystkich kierunkach, należą wakanse, tj. wolne węzły w sieci krystalicznej, oraz atomy międzywęzłowe, które zajęły pozycje w lukach, opuszczając węzły sieci na skutek drgań ciepl­nych. Obecność zarówno wakansów, jak i atomów międzywęzłowych, powoduje wokół nich lokal­ne odkształcenie sieci przestrzennej kryształu, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz