Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa - strona 1 Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa - strona 2 Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa :
Analiza progu rentowności
Dźwignia operacyjna
Definicja ryzyka operacyjnego :
Niepewność, co do kształtowania się przyszłych zysków operacyjnych przedsiębiorstwa, czyli:
Przyszłych przychodów
Przyszłych kosztów operacyjnych
Ryzyko operacyjne to, zatem ryzyko nie osiągnięcia zamierzonego poziomu zysku operacyjnego
Czynniki ryzyka operacyjnego:
Wszystko, co może spowodować spadek przychodów ze sprzedaży
Np. spadek popytu, spadek wielkości sprzedaży, spadek cen oferowanych w yrobów Wszystko, co może spowodować wzrost kosztów operacyjnych
Np. wzrost cen czynników produkcji, konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, struktura kosztów operacyjnych w podziale na stałe i zmienne Koszty stałe i zmienne : Sposób, w jaki przedsiębiorstwo wytwarza wyroby lub świadczy usługi związany jest z ponoszeniem kosztów. Koszty te mogą mieć charakter: Kosztów zmiennych, których wielkość zależy od wielkości produkcji i sprzedaży Np. zużycie czynników produkcji - materiałów, półfabrykatów, energii Kosztów stałych, których wielkość nie zależy od wielkości produkcji i sprzedaży, innymi słowy, przedsiębiorstwo ponosi te koszty nawet wówczas, gdy nie produkuje wyrobów lub nie świadczy usług Np. amortyzacja, koszty wynajmu lokali, koszty ogólnego zarządu, podatki majątkowe Ryzyko operacyjne - jest ściśle związane z rodzajem prowadzonej działalności Typ działalności determinuje: Technologię produkcji Wielkość aktywów trwałych (wpływa na wielkość amortyzacji) Typ działalności wpływa na strukturę kosztów operacyjnych w podziale na stałe i zmienne W określeniu poziomu ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa wykorzystuje się: analizę progu rentowności stopień dźwigni operacyjnej Próg rentowności (EBP) księgowy oznacza: Punkt, w którym przychody ze sprzedaży są równe poniesionym operacyjnym kosztom całkowitym działalności, (czyli kosztom stałym i kosztom zmiennym) Jest to, zatem punkt, w którym przedsiębiorstwo nie osiąga zysku operacyjnego, ale także nie ponosi straty Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a operacyjnymi kosztami całkowitymi = 0 Czyli EBIT = 0 Wyznaczenie progu rentowności pozwala ustalić taką wielkość przychodów ze sprzedaży, która zapewnia pokrycie całkowitych kosztów wytworzenia produktów Realizowanie przychodów ze sprzedaży większych niż wielkość przychodów ze sprzedaży w „progu rentowności” pozwala na osiągnięcie zysku operacyjnego (i odwrotnie). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz