Ryzyko i jego rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko i jego rodzaje - strona 1 Ryzyko i jego rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

Ryzyko polityczne - najczęściej rozważa się w dwóch aspektach:
Stabilność polityczną
Stabilność polityki gospodarczej.
Ryzyko ekonomiczne - oceniane jest na podstawie większej liczby kryteriów w zależności od oceniającego. Dlatego najczęściej uwzględnia się:
Wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz wielkość rynku - liczbę ludności, powierzchnię kraju, perspektywy rozwoju gospodarczego, stopy bezrobocia, ceny pracy.
Wskaźniki charakteryzujące wymianę z zagranicą - takie jak zadłużenie zagraniczne, wiarygodność kredytowa, otwartość na wymianę handlową, politykę celną, zmiany kursu walut.
Ryzyko społeczne - oceniane jest na podstawie takich kryteriów jak nastawienie mieszkańców kraju do obcych inwestorów, poczucie bezpieczeństwa, skłonność do strajków, czy motywację do pracy.
Ryzyko prawne - oceniane jest głównie na podstawie stabilności spójności i przejrzystości przepisów prawnych w szczególności tych dotyczących prawa gospodarczego, czy stopnia jednorakiego traktowania inwestorów krajowych i zagranicznych.
Ryzyk o infrastrukturalne - szacowane na podstawie między innymi operatywności systemu bankowego, kompetencji administracji, stopnia utrudnień biurokratycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej itd.
Wymienione powyżej ryzyka cząstkowe składające się na ryzyko k rajowe są szacowane przez ekspertów na podstawie danych statystycznych, dając przybliżoną ocenę zobiektywizowaną.
Z drugiej strony inwestorzy często opierają się na własnych subiektywnych odczuciach, dlatego też lokują kapitał w krajach o wysokim ryzyku.
Źródłem ryzyka jest też samo przedsiębiorstwo, które podejmuje określone decyzje finansowe i inwestycyjne. Dlatego też można wyróżnić ryzyko:
Operacyjne - związane jest z:
Możliwością aktywnego oddziaływania na sprzedaż, koszty, cenę
Poziomem konkurencji i zagrożeniem ze strony producentów (substytutów)
Sprawnością i ciągłością zarządzania
Siłą przetargową i poziomem dywersyfikacji dostawców
Finansowe - na które wpływa struktura źródeł finansowania aktywów
Ryzyko działalności bieżącej - wiąże się stale z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa, które narażone jest na zwiększone ryzyka takie jak:
Ryzyko kapitałowe - mierzone relacją zadłużenia do kapitału:
Jeżeli relacja ta jest zbyt wysoka, dostęp do kredytów niezbędnych do finansowania obrotów jest trudniejszy
Ryzyko płynności - tzn. aktywa płynne muszą wystarczać na pokrycie zwiększonych zobowiązań w niektórych okresach działalności.
Ryzyko stopy procentowej - występujące przy różniących się strukturach kredytów udzielanych oraz kredytów zagranicznych.


(…)

… rynek lub produkt przez wiele lat może przynosić straty zanim zaocznie dawać zysk.
Ustalenie warunków wykonywania kontraktu na niezbędne dostawy, lub świadczenie usług budowlanych pod klucz bez uwzględnienia zasad indeksowana warunków kontraktu, jeśli wystąpi nasilenie inflacji lub niemożność włączenia do umowy kosztów wynikających z decyzji rządu, Np. w sprawie zmian stawek…
Ryzyko inwestycyjne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz