Rysunki zestawieniowe i montażowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rysunki zestawieniowe i montażowe - wykład - strona 1 Rysunki zestawieniowe i montażowe - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rysunki zestawieniowe i montażowe
Rysunki zestawieniowe (nazywane również zestawczymi) wykonuje się w ska­li 1:50, rzadziej 1:100. Celem ich jest dostarczenie bliższych informacji o hali, w aspekcie jej elementów konstrukcyjnych (w postaci elementów wysyłkowych). Rysunki te powinny obrazować projektowaną konstrukcję w rzutach, widokach i przekrojach, z pokazaniem osi modułowych, rzędnych wysokościowych, wy­miarów modułowych i wymiarów gabarytowych.
Rysunki montażowe powinny obrazować całą konstrukcję. Trzeba na nich uwidocznić i nazwać (symbolami) elementy wysyłkowe, ewentualne zespoły mon­tażowe i styki. Uzupełnieniem tych rysunków mogą być rysunki szczegółów sty­ków montażowych, przedstawiające fragment konstrukcji w większej podziałce. Elementy związane ze stykami, np. przykładki, najczęściej stanowią elementy wysyłkowe złożone z jednej pozycji.
Z uwagi na podobieństwa prezentowanych treści często wykonuje się jeden wspólny rysunek zestawczo-montażowy.
Rysunki zestawieniowe i montażowe przedstawiają w sposób uproszczony (schematyczny) rozmieszczenie wszystkich elementów i zespołów konstrukcyj­nych, z określeniem ich poziomów i wzajemnego usytuowania. Rysunek zestawie­niowy może dotyczyć całego obiektu lub wydzielonego układu konstrukcyjnego, np. bloku montażowego (rys. 1.39).
Montaż konstrukcji przeprowadza się na podstawie dokumentacji technolo­gicznej montażu oraz rysunków montażowych i wykazu elementów wysyłkowych. Wykaz jest tabelarycznym zestawieniem wszystkich elementów wysyłkowych, które tworzą konstrukcję hali. W tablicy tej określa się: nazwę, symbol, wymiary gabarytowe, ilość, masę 1 szt, masę łączną wszystkich elementów wysyłkowych hali. Wykaz elementów wysyłkowych jest bardzo ważnym uzupełnieniem rysunku montażowego konstrukcji hali.
Na rysunkach montażowych należy pokazać wszystkie elementy wysyłkowe oraz miejsca styków montażowych. Elementy wysyłkowe przedstawia się poje­dynczymi liniami, przerywanymi w miejscu połączeń z innymi elementami. Styki montażowe oznacza się jako przerwę między obu stykającymi się elementami, zakończoną obustronnie krótkimi kreskami (rys. 1.39).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz