Rusztowania stojakowo kryzowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rusztowania stojakowo kryzowe - strona 1 Rusztowania stojakowo kryzowe - strona 2 Rusztowania stojakowo kryzowe - strona 3

Fragment notatki:

Rusztowania stojakowo kryzowe
Rusztowania stojakowo-kryzowe zostały za­stosowane w Polsce w drugiej połowie lat 90 XX w. jako najnowsza generacja ruszto­wań stalowych. Charakterystycznym elemen­tem rusztowań stojakowo-kryzowych są stojaki z przyspawanymi co 50 cm kryzami (rys. 7.19). Rozmieszczenie takie pozwala na zmianę po­ziomów pomostów roboczych o tę wielkość „modularną". Etapy łączenia podłużnie z tale-rzykami-kryzami są podane na rys. 7.20. Kry­zy spełniają podobną rolę jak złączki w trady­cyjnych rusztowaniach rurowych stalowych ze złączkami obrotowymi.
Rusztowania stojakowo-kryzowe charakteryzują się wyższym stopniem uniwersalności i dzięki temu szerszym zakresem zastosowań. Są uży­wane jako:
— rusztowania przyścienne - elewacyjne przy robotach elewacyjnych,
— montowane wewnątrz i na zewnątrz wyso­kich obiektów przy ich budowie, robotach re­montowych,
— rusztowania do robót budowlano-montażo­wych i remontowych w obiektach o złożonym i kołowym rzucie zabudowy (zbiorniki, kominy, wieże),
— wolno stojące, również wieżowe o więk­szych wysokościach.
Rusztowania spotykane na polskim rynku bu­dowlanym różnią się między sobą rodzajem kryz oraz sposobem ich łączeniem z podłuż-nicami, poprzecznicami, zastrzałami i ewentu­alnie krzyżulcami.
Rusztowania stojakowo-kryzowe Modex (Thyssen Hunnebeck)
Krążkowa kryza stojaków rusztowania Mo-dex, z wykształconym obrzeżem krawędziowym i ośmioma jednakowymi wymiarowo otworami do zaczepów jest charakterystyczna dla tego ty­pu rusztowania (rys. 7.21). Na przykładzie rusztowań Modex w tablicy 7.6 pokazano przebieg montażu rusztowań stojako­wo-kryzowych.
Rusztowania stojakowo-kryzowe typu Rotax (Baumann Mostostal Siedlce)
W rusztowaniach Rotax stojaki są zaopatrzo­ne w kryzy kołowe przyspawane do stojaków w rozstawie modularnym 50 cm. Kryzy mają 8 otworów pozwalających na przyłączenie do 8 elementów podłużnie, poprzecznie i zastrza­łów (rys. 7.22). Poszczególne elementy mają odpowiednio skonstruowane końcówki, moco­wane klinem w otworach kryz. W otworach węższych kryz zaklinowuje się ry­gle podłużne i poprzeczne, uzyskując między nimi kąty proste. Otwory szersze umożliwiają łączenie rygli i zastrzałów pod dowolnym kątem. Szerokość rusztowania 73 lub 109 cm wy­znaczają długości rygli podłużnych i poprzecz­nych, łączonych ze stojakami za pomocą kryz. Podłużnice łączące stojaki umożliwiają uzy­skiwanie czterech rozpiętości pól rusztowania: 1,57, 2,07, 2,57 i 3,07 m (rys. 7.23).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz